1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. MenneskekroppenChevronRight
  4. De ulike systemene i kroppenChevronRight
  5. NervesystemetChevronRight
  6. Nerveceller og gliacellerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Nerveceller og gliaceller

Nervesystemet er ett av to viktige kommunikasjonssystemer i kroppen vår og består av to deler; et sentralt system og et perifert system. Felles for begge er at de består av to celletyper. Nerveceller som har i oppgave å formidle elektriske signaler og gliaceller som fungerer som hjelpeceller.

Nerveceller. Foto.

Nervesystemet

Nervesystemet består av to hoveddeler: sentralnervesystemet med hjerne og ryggmarg og det perifere nervesystemet som er nerver ute i kroppen. En ”nerve” er forenklet sagt bunter av nerveceller. I tillegg til nerver og nerveceller har nervesystemet mange hjelpeceller som kalles gliaceller. Faktisk finnes det mer enn ti ganger så mange hjelpeceller som nerveceller.

Nerveceller

En nervecelle har en cellekropp med organeller slik du kjenner fra andre kroppsceller. Cellekroppen er liten, oftest mindre enn 0,1 mm i diameter. Nervecellene skiller seg fra andre kroppsceller ved at de kommuniserer med hverandre og med andre celler i kroppen gjennom synapser. Nervecellene er en del av et nettverk og kan dermed holde kontakt med mange andre celler.

Nervecelle med navn på ulike deler. Illustrasjon.
Skjematisk tegning av en nervecelle.

Nervecellene kan ha svært ulik form, men fra cellekroppen går det opptil 20 korte, mer eller mindre forgreinede utløpere som kalles dendritter. Dendrittene forbinder nervecellene med hverandre og formidler nervesignaler. Nervecellen har en lang utløper som kalles et akson. Aksonet forbinder nervecellene med andre nerveceller eller med kroppsceller, som muskelceller. Hvert akson kan ha flere tusen synapser. Nervecellene er en del av et nettverk og kan dermed holde kontakt med mange andre celler. Aksonet kan være opp til en meter langt, men er ofte mye kortere. Når mange aksoner løper sammen, kalles de ”en nerve”.

Gliaceller

I nervesystemet er det ti ganger flere gliaceller enn nerveceller. Gliacellene er små sammenlignet med nervecellene. Lenge ble gliacellene betraktet primært som støttevevsceller, men i dag vet vi at de utfører mange hjelpefunksjoner og skal blant annet sørge for at nervecellene får nok næring. Noen av gliacellene omslutter aksonet med mange lag mansjetter av myelin. Myelin består hovedsakelig av fettstoffer og er årsaken til den hvite fargen på sentralnervesystemets hvite substans.

Oligodendrogliaceller myeliniserer nerver i hjerne og ryggmarg, mens en annen type gliaceller som kalles Schwann-celler, myeliniserer aksoner i det perifere nervesystemet. Når aksonet isoleres av myelin, øker effekten av signaloverføringen betydelig. Ved sykdommen multippel sklerose skades myelinet og/eller prosessen som danner myelin (med det resultatet at signaloverføringen forstyrres).

Læringsressurser

Nervesystemet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

  • Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter