1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. MenneskekroppenChevronRight
  4. De ulike systemene i kroppenChevronRight
  5. SirkulasjonssystemetChevronRight
  6. HjertetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hjertet

Hjertet er en muskel som har som oppgave å pumpe blod rundt i kroppen slik at celler og vev kan motta oksygen og næringsstoffer. Hjertet består av fire kamre: to kamre på venstre side og to kamre på høyre side. Hver side består av et forkammer og et hjertekammer.

Hjertet og sirkulasjonssystemet til en jogger. Foto.

Blodtrykksmåling

Blodtrykksmåling er en viktig del av observasjon av pasienter. Hjertets syklus deles inn i systole og diastole. Systole er betegnelsen på den tiden ventriklene bruker på å trekke seg sammen og derved sende ut blod fra hjertet, mens diastolen betegner perioden når ventriklene hviler og blir fylt med blod fra atriene. Én hjertesyklus består dermed av både systole og diastole. Normalt, gjennomsnittlig blodtrykk er 120/80 mmHg. Det systoliske, øverste trykket er toppen av pulsbølgen som angis først, og det laveste trykket, det diastoliske i bunnen av pulsbølgen, angis sist.

(kilde: Wikipedia)

En kvinnelig pasient måler blodtrykket hos legen. Foto.

Hjertets oppbygning

Forkamrene fungerer som ”mottakskamre” for blod fra kroppen. Blodet fra lungene kommer inn i venstre forkammer, og blod fra resten av kroppen kommer inn i høyre forkammer.

Fra forkamrene går blodet til hjertekamrene. Høyre hjertekammer sender blodet til lungene, og venstre hjertekammer sender blodet ut i kroppen. Hjertet har fire klaffer. Disse er viktige for å sikre at blodet kun strømmer i én retning og ikke tilbake til det kammeret det kom fra. Det er klaffer mellom forkammer og hjertekammer, og i overgangen mellom hjertekammer og arterie.

Opprettholdelse av sirkulasjonen er meget viktig. Hjertet til et foster begynner faktisk å slå allerede når det bare er tre uker gammelt. Dette understreker viktigheten av at vev og celler får de stoffene de trenger.

Vi snakker ofte om hjertet som en muskel og en pumpe, men egentlig består hjerteveggen av flere lag med muskler, og hvert kammer utgjør en pumpe. Forkamrene fungerer som pumper i og med at de trekker seg sammen og sender blod til hjertekamrene. Det er imidlertid disse som er de viktigste pumpene. Pumpene virker ved at hjertekamrene jevnlig trekker seg sammen slik at det bygges opp et trykk. Trykket gjør at blodet sendes ut fra hjertet.

Hjertets bygning. Illustrasjon.
Hjertets bygning

Blodforsyningen til hjertemuskelen

Hjertet pumper blod ut i kroppen slik at alle celler og alt vev skal motta oksygen og næringsstoffer. Men for at hjertet skal klare å utføre sin oppgave, må hjertemuskelen selv få tilført oksygen og næringsstoffer. Hjertemuskelen mottar blod fra arterier som kalles koronararterier. Disse arteriene går ut som greiner fra hovedpulsåren (aorta) like etter avgangen fra venstre hjertekammer. Arteriene ligger på overflaten av hjertemuskelen og fordeler blod til kapillærer inne i hjertemuskelen.

Fysisk aktivitet

Når hjertet slår raskere under fysisk aktivitet, vil diastolen forkortes slik at hjertet får kortere fyllingstid.

Utfordring til deg:

Lær deg navnene på hjertets deler. Du finner et bilde av hjertet uten navn i lenkesamlingen. Bruk dette for å teste deg selv.

Læringsressurser

Sirkulasjonssystemet

SubjectEmne

Fagstoff