Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. Mat og næringsstofferChevronRight
  4. Mat i ulike kulturerChevronRight
  5. Samisk mat ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Samisk mat

Det tradisjonelle samiske kostholdet gjenspeiler et liv nært naturen; jakt og fiske var en viktig del av matauken, og årstidenes varierende tilgang på råvarer påvirket naturligvis matvanene.

Sameflagget.Foto.

Film om matlaging:

Siden reindrift var vanlig både blant kyst- og innlandssamer, var rein hovedingrediensen i kostholdet. Både reinkjøtt og annen kjøttmat ble spist, kokt eller stekt. Reinsimlene ble melket og av melken laget man ost og smør. Reinmelk var et verdifullt tilskudd til kostholdet på grunn av sin høye fettprosenten.

Fisk ble også konservert, og tørket fisk ble ofte brukt i matlagingen. Av de mer særegne måtene å tilberede fisk på kan vi nevne surfisk, laŋasguolli, som er gjæret fisk sydd inn i sauevom.

Kvann og syregress var gode vitaminkilder og smakssettere, og de har også vært brukt som medisin. Korn og andre grønnsaker ble dyrket noen steder, mens man byttet til seg disse varene mot kjøtt eller tørrfisk der der forholdene gjorde jordbruk vanskelig. Pomorhandelen østover ga samene i nordområdene bygg- og rugmel, eller såkalt russemel.

Mange av de tradisjonelle metodene for mattilberedning brukes fortsatt av samene, men hos samiske familier i dag er nok pizza en like vanlig middagsrett som blodkaker.

Kilder
Kaspersen, Ardis. 1997. ”Samisk mat og kultur”. Oslo: Landbruksforlaget.
Bongo, Marit. 2000. ”Samisk mat år 2000”. Stornes: Reinkjøtt-marked.

Læringsressurser

Mat i ulike kulturer

SubjectEmne

Fagstoff