Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. Mat og næringsstofferChevronRight
 4. Mat i ulike kulturerChevronRight
 5. Jødisk matChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Jødisk mat

Hvordan vi forholder oss til de forbud og påbud som religion gir, varierer fra person til person. Dette gjelder også regler for kosthold. Det vil derfor finnes store variasjoner i kostholdet til medlemmer av samme religion.

Grillet tunfisk med grønnsakssalat og kapers.Foto.

Jødene har regler for hvilke typer mat og drikke som er tillatt og ikke tillatt. I Norge kaller vi maten som oppfyller alle de religiøse reglene i jødisk tro, for koshermat. Kosherreglene beskriver hva som er lov å spise.

I kantinen kan du kanskje kjøpe landgang med ost og skinke. Dette er mat som mange jøder ikke ville velge, både på grunn av at den inneholder svinekjøtt, og fordi det strider mot kosherreglene å spise kjøtt og melkeprodukter i samme måltid.

Ifølge kosherreglene er dette tillatt å spise:

 • Alt som vokser i jorden, melk og melkeprodukter fra tillatte dyr, samt egg fra tillatte fugler er lov.
 • Pattedyr som er drøvtyggere og har delte klover kan spises. Det kan dermed ikke svin, hest og kamel.
 • Kun tradisjonelt oppdrettede fugler som høns, gjess, ender, duer og kalkuner er lov. Rovfugl er ikke tillatt.
 • Både melke- og kjøttprodukter er lov, men må ikke blandes.
 • Pattedyr og fugler må være slaktet på jødisk vis (sjekting).
 • Kun fisk som har skjell og finner er kosher.
  Mer info: Matportalen om halal og korser mat

Jøder har også regler for tilberedningen av mat. Redskaper som brukes til kjøtt og melkeprodukter skal ikke berøre hverandre. Dette betyr at man har to sett av alt, ett sett til kjøttmat og ett for melkemat. Også oppvasken foregår i to ulike oppvaskkummer.

Sabbat

I jødedommen er sabbaten en ukentlig høytid. Ordet kommer av det hebraiske ordet schabbath som betyr å holde opp med eller hvile. Sabbaten strekker seg fra solnedgang fredag kveld til solnedgang lørdag kveld. Husmoren velsigner og tenner sabbatslysene. Husfaren velsigner vinen og skjærer sabbatsbrødet. Måltidsfellesskapet er hellig for en jødisk familie. Husmoren har avgjørende betydning for å ivareta jødiske skikker. Etter tradisjonen slutter sabbaten når tre stjerner viser seg på himmelen lørdag.
Kilde: Wikipedia

Når du arbeider i helse- og sosialsektoren har du behov for kunnskap slik at du kan tilrettelegge for at jøder får koshermat dersom de ønsker det. Her er mer informasjon: Jødiske spiseregler

Utfordringer til deg:

 1. Hva er koshermat? Hvilke regler gjelder når du skal tilberede koshermat?
 2. Hva er sabbat?
 3. Lytt til lydklippet om jødisk mat og ta notater. Lydklippet er langt, men gir både en religiøs og historisk bakgrunn for den jødiske mattradisjonen. I slutten av lydfilen får du høre hvordan en jødisk famile praktiserer mattradisjonene i Norge.

Læringsressurser

Mat i ulike kulturer

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  NRK Jødedommen og mat

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff