Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. Mat og næringsstofferChevronRight
  4. MatvaregruppeneChevronRight
  5. Matvarene delt inn i grupperChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Matvarene delt inn i grupper

Vi deler matvarene inn i grupper. Matvarene i en gruppe har en del fellestrekk når det gjelder hvilke næringsstoffer de inneholder, og hvilken plass vi ønsker at de skal ha i kostholdet. Tabellen viser en oversikt over matvaregruppene.

Fat med rekker av ulike matslag. Foto.
Matvaregrupper Næringsstoffer
Grønnsaker, frukt, bær og belgfrukter Kostfiber, vitaminer, mineraler, lite fett

Poteter, pasta og ris

Brød og kornvarer

Kostfiber, energi, vitamin B, jern, vitaminer, mineraler, lite fett
Fisk Protein, vitamin B12, selen, jod, flerumettet fett, vitamin D
Kjøtt og kjøttprodukter Vitamin A og B, sink, selen, jern, mye energi
Melk og melkeprodukter Kalsium, vitamin B2, protein
Smør, margarin og oljer Fett, vitamin A og D, tilsatt vitamin D
Nøtter og mandler Umettet fett, mye energi, vitamin E

Bli kjent med matvaregruppene

I tillegg har vi sukker og søte produkter og salt. Dette er matvarer som vi bør spise minst mulig av.

Læringsressurser

Matvaregruppene