Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. Mat og næringsstofferChevronRight
  4. MatvaregruppeneChevronRight
  5. SaltChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Salt

Saltinnholdet i kosten vår er omtrent det dobbelte av hva som er anbefalt. Mye av saltet i norsk kosthold er fra halv- og helfabrikat.

Ulike typer salt. Foto.

Undersøkelser tyder på at et redusert saltinnhold kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer hos ellers friske mennesker.

En norsk anbefaling om ernæring og fysisk aktivitet fra 2005 sier:

«En gradvis reduksjon av det gjennomsnittlige natriuminntaket til en mengde som tilsvarer 5 gram koksalt (NaCl) per person og dag, er ønskelig på lang sikt. Anbefalt nivå for befolkningens kosthold i et kortere tidsperspektiv og til bruk ved planlegging er 6 gram salt per dag for kvinner og 7 gram salt per dag for menn (tilsvarer henholdsvis 2,3 og 2,8 gram natrium per dag). Saltinntaket bør også begrenses hos barn. For barn under 2 års alder bør saltinntaket ikke være høyere enn 0,5 g/MJ. Dette for å unngå at barn venner seg til et kosthold med et høyt saltinnhold.» (Kilde: Oppskrift for et sunnere kosthold, Regjeringen)

Utfordringer til deg

  1. Les om salt på Helsedirektoratets sider og på Matportalen. Ta notater av det du leser.
  2. Hvorfor er det så viktig å redusere saltinnholdet i kosten?
  3. Gi eksempler på hvordan du kan redusere saltinnholdet i kosten.
  4. Gå sammen i grupper og finn oppskrifter der dere reduserer saltinnholdet. Bruk tips fra Matportalen og Helsedirektoratet og din egen kreativitet når dere endrer oppskriftene. Lag matrettene og vurder resultatet.
  5. Hvorfor bør en være ekstra oppmerksom på saltinnholdet i kosten til små barn?

Læringsressurser

Matvaregruppene