Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. Mat og næringsstofferChevronRight
  4. Mat som grunnleggende behovChevronRight
  5. Hvem har ansvaret for vår helse?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hvem har ansvaret for vår helse?

Hvilke tanker har du gjort deg om dette? Det er i stor grad vi selv som bestemmer hvordan vi vil leve. Kanskje har du ikke tenkt så nøye over dette ennå, men den enkelte av oss er nødt til å ta stilling til dette.

Gutt og jente som tenker

De fleste av oss får før eller siden ansvar for hvordan vi vil leve.

Forebygging er et satsingsområde innenfor norsk helsepolitikk. Hvis vi forebygger mer, kan vi reparere mindre. Det blir både bedre for den enkelte og billigere for samfunnet. Det offentlige, representert med staten og den kommunen du bor i, må ha ansvar for å tilrettelegge for fysisk aktivitet og opplysning om kosthold.

Deretter kommer våre egne valg inn i bildet. Hvordan velger du å leve ditt liv? Velger du å være fysisk aktiv og følge de kostholdsrådene som du er blitt kjent med? Et samarbeid mellom det offentlige og den enkelte er kanskje den beste løsningen. Livsstilen vi velger, er også påvirket av hva slags samfunn vi lever i.

Myndighetene kan bruke ulike virkemidler for å påvirke våre kostvaner. Eksempler er

  • prissetting
  • undervisning og opplysning
  • skolefrukt- og skolemelkordninger
Ung kvinne med handlekurv

Å sette ned prisen på matvarer som er sunne vil være effektivt for å få folk til å endre både innkjøps- og kostvaner. Dette er imidlertid et virkemiddel som i liten grad har vært brukt. Undervisning og opplysning er derimot et mye brukt virkemiddel, og du kan sikkert huske opptil flere kampanjer gjennom både aviser, ukeblader og andre medier. Her er det ikke bare ernæringsmyndighetene som sprer viktig informasjon om kosthold og helse, men også frivillige organisasjoner som Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen og i den senere tid også Internettsteder.

Det virkemidlet du kjenner mest til, er sikkert ordningen med skolefrukt- og melk. Skolefrukt er et ledd i arbeidet med å øke forbruket av frukt og grønnsaker blant grunnskoleelevene, og du abonnerte kanskje på frukt - eller til og med fikk det gratis - da du gikk i grunnskolen.

Det er viktig at skoleelever får både mat og drikke regelmessig i løpet av en arbeidsdag. Når vi vet at mange elever - særlig på ungdomstrinnet - ikke har med seg matpakke, vil en ordning med gratis frukt og melk være et virkemiddel som vil føre til at elever fra alle sosiale lag vil øke inntaket av disse matvarene. Forsøk som er gjort viser at dette er tilfellet.

Læringsressurser

Mat som grunnleggende behov