Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. Kommunikasjon og relasjonChevronRight
  4. KommunikasjonsprosessenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kommunikasjonsprosessen

En kommunikasjonsprosess kan forklares med at det skjer en overføring av informasjon mellom sender og mottaker. Det kan være med eller uten ord, og det kan være mellom to eller flere personer.

En jente hvisker noe i øret til en annen jente. Foto.

Kommunikasjon kan forklares som en prosess der en person, gruppe eller organisasjon sender eller overfører informasjon til en annen person, gruppe eller organisasjon som da er mottaker. Den eller de som mottar informasjonen, får en viss forståelse av budskapet. En modell som forklarer dette, kalles kommunikasjonsmodellen.

Når mennesker kommuniserer med hverandre, kan det foregå på ulike måter. Den ikke-verbale delen av kommunikasjonen er avgjørende for hvordan vi sender eller oppfatter budskapet. Følelser påvirker hvordan informasjonen blir oppfattet og tolket av dem som kommuniserer.

Læringsressurser

Kommunikasjonsprosessen

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?