Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. KommunikasjonChevronRight
  4. KommunikasjonsprosessenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kommunikasjonsprosessen

En kommunikasjonsprosess kan forklares med at det skjer en kommunikasjon mellom sender og mottaker. Det kan være uten ord, og det kan være mellom flere.

En jente hvisker noe i øret til en annen jente. Foto.

Kommunikasjon kan forklares som en prosess der en person, gruppe eller organisasjon sender eller overfører informasjon til en annen person, gruppe eller organisasjon som da er mottaker. Den eller de som mottar informasjonen, får en viss forståelse av budskapet. En modell som forklarer dette, kalles kommunikasjonsmodellen.

Når mennesker kommuniserer med hverandre, kan det foregå på ulike måter. Den ikke-verbale delen av kommunikasjonen er avgjørende for hvordan vi sender eller oppfatter budskapet. Følelser påvirker hvordan informasjonen blir oppfattet og tolket av dem som kommuniserer.

Bildet viser toveiskommunikasjon hvor sender avgir et budskap med en due og får roser tilbake.Illustrasjon.

Læringsressurser

Kommunikasjonsprosessen