1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. FørstehjelpChevronRight
  4. Grunnleggende førstehjelpChevronRight
  5. ForgiftningerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Forgiftninger

Mange stoffer kan føre til forgiftning. Riktig førstehjelp vil variere fra stoff til stoff. Er du i tvil om hva som er riktig føstehjelp, kan du ringe 113 eller ta kontakt med giftinformsjonen, som både har døgnåpen telefon og egen side på Internett.

Kjemikalier som er i salg og som kan medføre helserisiko, skal være merket med hvilken fare de inneholder og råd om førstehjelp.

På en arbeidsplass skal det finnes informasjon om kjemikalier som benyttes i arbeidet. Denne informasjonen kalles HMS-datablad eller sikkerhetsdatablad.

Forgiftninger forekommer

  • ved svelging
  • ved innånding
  • gjennom huden

Læringsressurser

Grunnleggende førstehjelp