Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. FørstehjelpChevronRight
 4. Grunnleggende førstehjelpChevronRight
 5. HodeskadeChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hodeskade

Bakhodet til en mann med et plaster på. Foto.

Ved mistanke om hodeskader er det viktig å få den skadde til å holde seg i ro. Ikke forlat pasienten alene før du har avklart om vedkommende trenger legetilsyn.

Hvilke symptomer og plager er normale?

En lett hodeskade kan gi følgende lette og forbigående plager:

 • moderat hodepine
 • kvalme
 • svimmelhet/ustøhet
 • nedsatt hukommelse
 • dårlig konsentrasjonsevne

Disse plagene, og spesielt hodepine, er vanlige de første dagene etter skaden. Vanligvis forsvinner de av seg selv, men noen pasienter kan ha slike plager i flere uker eller måneder.

Førstehjelp

 1. Få den skadde til å sette seg eller legge seg ned.
 2. Sjekk bevissthetsnivået:
  • Er den skadde våken, og reagerer vedkommende normalt? Hvis ja, er den skadde ved full bevissthet?
  • Reagerer den skadde på stemmen din, og responderer han eller hun på enkle spørsmål og enkle kommandoer?
  • Reagerer den skadde på smerte?
  • Reagerer den skadde overhodet ikke? Da er vedkommende bevisstløs. Gjør deg klar til å starte gjenoppliving om nødvendig.
 3. Behandle eventuelle andre skader.
 4. Ring 113 hvis den skadde ikke kommer seg helt i løpet av kort tid, eller dersom
  • tilstanden forverrer seg
  • vedkommende har andre alvorlige skader
 5. Hold deg ved den skadde.
  • Når den skadde har kommet seg: Sørg for at en pålitelig person er sammen med den skadde i noen timer.
  • Dersom ulykken har skjedd under en idrettsaktivitet: Ikke la vedkommende fortsette med aktiviteten. Det kan også være fornuftig å spørre om medisinsk råd om når den skadde kan gjenoppta idrettsaktiviteten.
 6. Søk medisinsk hjelp.
  • Tilrå den skadde å søke medisinsk hjelp hvis han eller hun senere blir plaget med vedvarende hodepine, kvalme og brekninger, synsforstyrrelser eller overdreven søvnighet.

Etter kraftig hjernerystelse er det vanlig at den skadde blir lagt inn på sykehus for observasjon og undersøkelser. Oftest varer et slikt sykehusopphold bare ett døgn. Dersom det ikke er tegn til indre skader etter det første døgnet, vil det for de aller fleste være trygt å skrives ut til hjemmet. Det er likevel noen forhold det kan være viktig å vite om i tiden etter utskrivelsen.

Ved lette hjernerystelser vurderer nok legen det ofte som unødvendig at pasienten blir innlagt. Spesielt gjelder dette dersom pasienten ikke har vært bevisstløs. Legen kan gjøre en pålitelig vurdering om dette.

Når den skadde kommer hjem

Den hodeskadde skal ikke være alene det første døgnet, og vedkommende skal vekkes to ganger i løpet av den første natten. Det blir gjort for å være sikker på at personen kan vekkes og har normale reaksjoner. Vi anbefaler at noen aktiviteter begrenses de følgende dagene, inntil den skadde føler seg frisk igjen. Spesielt er det av betydning å begrense

 • langvarig TV-titting og lesing
 • videospill
 • alkohol
 • sportsaktiviteter som innebærer risiko for nye hodeskader (for eksempel ball- og skiidrett)

Dersom vedkommende har hodepine, kan han eller hun bruke reseptfrie smertestillende midler (for eksempel paracetamol). Det kan i noen tilfeller være behov for et par dagers sykemelding, avhengig av yrke/skolegang og hvor plaget vedkommende er. Dette kan du/dere i så fall be legen om.

Du kan lese mer om hodeskader på pasienthåndboken.

Læringsressurser

Grunnleggende førstehjelp