Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. YrkeslivetChevronRight
 4. Yrker i helse-, sosial- og oppvekstsektorenChevronRight
 5. Yrkene i de ulike sektoreneChevronRight
 6. HelsefagarbeiderChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Helsefagarbeider

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten.

Hva gjør en helsefagarbeider?

Sentrale arbeidsområder er:

 • utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum
 • arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak
 • planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren
 • å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper
 • å håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk
 • journalføring, dokumentasjon og rapportering

Hvor jobber en helsefagarbeider?

Helsefagarbeideren jobber i helse- og sosialtjenesten i kommunen, innen psykisk helsearbeid og i sykehus.

For å kunne bruke yrkestittelen helsefagarbeider kreves autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Læringsressurser

Yrkene i de ulike sektorene