Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. YrkeslivetChevronRight
 4. Yrker i helse-, sosial- og oppvekstsektorenChevronRight
 5. Yrkene i de ulike sektoreneChevronRight
 6. Barne- og ungdomsarbeiderChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Barne- og ungdomsarbeider

Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger og velger hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0-18 år. Arbeidet kan være knyttet til et enkelt barn eller til grupper av barn.

Hva gjør en barne- og ungdomsarbeider?

Sentrale arbeidsområder er:

 • planlegging, ledelse, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter for barn og unge
 • tilrettelegging for lek og fysisk aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon
 • anvendelse av forming, sang, lek, musikk, litteratur og drama i det daglige arbeid
 • kommunikasjon med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status
 • samarbeid med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere
 • grensesetting, konfliktløsing og å være en tydelig voksenmodell

Hvor jobber en barne- og ungdomsarbeider?

Barne- og ungdomsarbeideren jobber i barnehager, skole, skolefritidsordning, fritidstilbud og i andre tilbud til barn og unge.

Utøvelsen av faget krever politiattest som viser at du ikke er siktet, tiltalt eller dømt for overgrep mot barn.

Læringsressurser

Yrkene i de ulike sektorene