1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. YrkeslivetChevronRight
 4. Yrker i helse-, sosial- og oppvekstsektorenChevronRight
 5. Yrkene i de ulike sektoreneChevronRight
 6. AmbulansearbeiderChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Ambulansearbeider

Ambulansearbeideren er i beredskap for å rykke ut der pasienters liv og helse er truet gjennom akutt sykdom eller skade ved ulykke. Ambulansearbeideren møter pasienten i en kritisk og sårbar fase utenfor etablerte helseinstitusjoner.

Hva gjør en ambulansearbeider?

Sentrale arbeidsområder er

 • å rykke ut til og transportere pasienter under alle vær- og føreforhold
 • å ivareta egen og andres sikkerhet under alle arbeidsforhold
 • å undersøke, observere og identifisere svikt i vitale organfunksjoner hos pasienter i uavklarte situasjoner
 • å prioritere mellom pasienter i akuttsituasjoner når flere er skadd
 • å sette i gang akuttmedisinske behandlingstiltak
 • forsvarlig forflytning og leiring av pasienter med ulike medisinske behov
 • rapport og dokumentasjon av pasientopplysninger
 • kontroll og vedlikehold av utrykningskjøretøy og medisinsk utstyr.

Hvor jobber en ambulansearbeider?

Ambulansearbeideren arbeider i helseforetak, kommuner og private organisasjoner og bedrifter.

For å kunne bruke yrkestittelen ambulansearbeider kreves autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Det stilles særskilte krav om kompetansebevis for utrykningskjøretøy (førerkort kasse B). Videre stilles det krav til god helse og krav om god vandel.

Læringsressurser

Yrkene i de ulike sektorene