Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. YrkeslivetChevronRight
 4. Yrker i helse-, sosial- og oppvekstsektorenChevronRight
 5. Yrkene i de ulike sektoreneChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Yrkene i de ulike sektorene

Mange ulike yrkesgrupper arbeider i helse-, sosial- og oppvekstsektoren. Til sammen representerer disse ulike typer kompetanse som skal sikre at brukerne får et godt tilbud.

Kvinne med spørsmålstegn.Foto.

Utdanning i den videregående skolen

Du kan utdanne deg til en rekke yrker i den videregående skolen. De yrkene som bygger på Vg1 helse- og oppvekstfag, er beskrevet med tekst og video på egne sider i menyen.

I noen av yrkene innenfor helse- og oppvekstfag er det vanlig at man samarbeider med andre yrkesgrupper som har sin utdanning fra andre utdanningprogram i den videregående skolen. De yrkesgruppene det er mest sannsynlig at du kommer til å samarbeide med, er:

 • renholdsoperatør
 • aktivitør
 • institusjonskokk
 • vaskerioperatør

Videreutdanning i fagskole

Etter å ha fullført videregående opplæring og utdannet deg til et yrke innen helse- og oppvekstfag, kan du søke videreutdanning på fagskole. Fagskoleutdanninger er korte, yrkesrettede utdanninger som varer fra et halvt til to år. Det finnes fagskoler innen mange ulike fagområder. I helsefag kan du velge mellom flere forskjellige fordypninger. Inntakskravene her er fullført videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse og autorisasjon for de yrkene som krever det. I tillegg må du ha et års arbeidserfaring fra yrket. Helsedirektoratet har godkjente rammeplaner for en rekke fordypninger innen helsefag. Du finner en oversikt på skolenettet og på vil.bli.no. Lenker til nettstedene finner du i lenkesamlingen.

Utdanninger på høyskole- eller universitetsnivå

Andre yrker krever utdanning fra universitet eller høyskole. I yrker i oppvekst-, helse- og sosialsektoren er det vanlig å jobbe tett sammen med yrkesgrupper med høyskole- eller universitetsutdanning. Det kan blant annet være yrker som:

 • førskolelærer
 • lærer
 • sykepleier
 • lege
 • tannlege
 • tannpleier
 • sosionom
 • fysioterapeut
 • ergoterapeut
 • barnevernspedagog
 • farmasøyt
 • fysioterapeut
 • vernepleier
 • psykolog
 • reseptarfarmasøyt
 • ernæringsfysiolog
 • ingeniør

Utfordringer til deg:

 1. Ta utgangspunkt i det yrket du tenker å utdanne deg til, og finn ut hvilke yrkesgrupper det er mest naturlig å samarbeide med.
 2. Hva er en fagskole?
 3. Finn ut hvilke fagskoletilbud som finnes innenfor helse- og oppvekstfag.
 4. Gjør deg kjent med de høyskoleutdanningene som er aktuelle for deg. De kan være aktuelle på grunn av at :
  • du skal samarbeide med disse yrkesgrupper og trenger kunnskaper om deres kompetanseområde.
  • du selv kan tenke deg en høyere utdanning.

Læringsressurser

Yrkene i de ulike sektorene