Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. YrkeslivetChevronRight
 4. FagarbeiderChevronRight
 5. RefleksjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Refleksjon

Å reflektere innebærer å tenke grundig gjennom episoder eller opplevelser som du erfarer. Når vi reflekterer, vender vi tankene tilbake på noe. I denne sammenhengen tenker vi på det vi erfarer som yrkesutøvere, og hvordan vi kan reflektere over oss selv i forhold til andre.

Tankefull kvinne. Foto.

Refleksjon kommer fra det latinske ordet reflexio, som betyr «tilbakebøying».

I yrkessammenheng er refleksjon en viktig del av observasjonene vi gjør. Når du som yrkesutøver observerer en situasjon på arbeidsplassen der du jobber, er det refleksjonen rundt det du har opplevd, som får deg til å tenke over situasjonen på forskjellige måter.

Når vi reflekterer over noe, stiller vi oss spørsmål som:

 • Hva gikk bra i denne situasjonen?
 • Hvordan gjennomførte jeg denne situasjonen?
 • Hva kan jeg gjøre neste gang jeg kommer i en lignende situasjon?

Som yrkesutøvere må vi hele tiden se på oss selv i de forskjellige situasjonene og prøve å vurdere oss selv, både når det gjelder vår egen rolle og ut fra teorien vi har lært. Refleksjonen innebærer at vi tenker over hvordan vi gjør ting, og hvorfor vi gjør det sånn.

Til hjelp i arbeidet med refleksjon kan vi lage egne refleksjons-notater. Et refleksjonsnotat er en tekst der vi skriver rundt våre egne opplevelser – altså en personlig tekst med utspring i selvopplevde episoder. Det er de faglige problemstillingene som er viktige.

Når du lager et refleksjonsnotat:

 • Begynn med å skrive et kort handlingsreferat fra en hendelse, for eksempel garderobesituasjonen i barnehagen. Ta med de tankene du gjorde deg underveis.
 • Skriv så ned hva du tenker i ettertid. Hva var bra? Hva kunne du ha gjort annerledes?
 • Trekk inn teori som det er naturlig å se situasjonen i sammenheng med, for eksempel kommunikasjon, samhandling eller grensesetting.

Refleksjonsnotatet gir deg god trening i å skrive en vurdering av deg selv i arbeidet. Det er et personlig notat som gjerne kan deles med andre. Vi kan diskutere ut fra hverandres refleksjonsnotater, men det er ingen andre som skal vurdere det du skriver. Når vi reflekterer sammen, er hver persons opplevelser riktige, og viktige å respektere. Samtidig gir refleksjonen oss mulighet til å stille spørsmål til hverandre, som igjen kan åpne opp for andre måter å tenke over og se ting på.

Læringsressurser

Fagarbeider