Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. YrkeslivetChevronRight
 4. FagarbeiderChevronRight
 5. BrukermedvirkningChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Brukermedvirkning

God kommunikasjon mellom pleier og pasient

Hva er brukermedvirkning?

Brukermedvirkning lar brukeren ta ansvar for sitt eget liv og sine egne valg ved at han deltar i å planlegge, gjennomføre og evaluere opplegg og tiltak.

Hvem er brukeren?

Hvem brukeren er, avhenger av hvilken sektor du befinner deg i. I oppvekstsektoren er brukeren vanligvis barnet og barnets foresatte. I helsesektoren er brukeren vanligvis pasienten eller klienten og eventuelt hans pårørende. På apoteket er det kunden som er brukeren.

Hvorfor brukermedvirkning?

 • Brukermedvirkning er en lovfestet rett og dermed noe du som fagarbeider må forholde deg til i arbeidet ditt.
 • Brukermedvirkning er et virkemiddel for at tilbudet skal bli bedre tilpasset brukeren.
 • Brukermedvirkning er viktig for å gi mennesker større grad av styring over det som skjer i livene deres.
 • Brukermedvirkning er å vise respekt for brukeren.
 • Brukermedvirkning styrker selvbildet til brukeren og dermed motivasjonen til å ta ansvar for sin egen livssituasjon. Dette kan virke positivt på brukerens bedring eller utvikling.
 • Brukermedvirkning er lovbestemt og sentralt i hele oppvekst- og helse- og sosialsektoren.
 • Innholdet i begrepet kan variere, men det handler om å sikre at brukeren selv får mulighet til å medvirke og ta beslutninger i forhold som angår han eller henne.

Læringsressurser

Fagarbeider