Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. Profesjonell yrkesutøvelseChevronRight
 4. FagarbeiderChevronRight
 5. DokumentasjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Dokumentasjon

Å dokumentere betyr å gjøre synlig, underbygge eller begrunne noe. Gjennom dokumentasjon kan vi få fram det vi har observert og utført i arbeidet. Noen ganger får vi også fram det vi ikke har utført. Det er flere måter å dokumentere på.

Jente som holder en ringperm. Foto.

Dokumentasjon handler om følgende tema:

 • Hva er dokumentasjon?
 • Hva er dokumentasjonsplikt?
 • Hva er hensikten med å dokumentere?
 • Hva kan man lære av å dokumentere i yrkesfaglig fordypning?

Dokumentasjon i noen yrker

I det framtidige yrket ditt vil du få ansvar for dokumentasjon. Her er eksempler på dokumentasjon i noen yrker:

Barne- og ungdomsarbeideren

Barne- og ungdomsarbeideren dokumenterer hva barn og unge opplever og lærer i barnehagen, på skolen, på SFO eller i ungdomsklubben. Skriftlig dokumentasjon i form av ukeplan og ukesluttbrev til foreldrene viser hvilke aktiviteter som er planlagt, og hvordan de har blitt utført. Gjennom fotografier og videoopptak dokumenteres hverdagen. Forestillinger, konserter og utstillinger dokumenterer hva barna har arbeidet med, og hva de mestrer. I tillegg dokumenteres det enkelte barns utvikling og samspill skriftlig. Dokumentasjonen kan også inneholde tegninger og fotografier.

Helsefagarbeideren

En helsefagarbeider fører skriftlig rapport i brukerens journal over hva han eller hun har observert om pasientens helsetilstand. Dette kan for eksempel være at en bruker har feber. Videre beskriver og begrunner helsefagarbeideren hvilke tiltak han eller hun har satt inn knyttet til dette. Det finnes også ulike planer og skjemaer som helsefagarbeideren bruker for å dokumentere jobben som er utført.

Ambulansearbeideren

En ambulansearbeider dokumenterer pasientens helsetilstand skriftlig i ambulansejournalen fortløpende under hele oppdraget. Dette kan være observasjoner om pasientens puls, blodtrykk og allmenntilstand. Ambulansefagarbeideren noterer eventuelle endringer i helsetilstanden og hvilke tiltak som blir satt inn.

Helsesekretæren

En helsesekretær noterer i pasientens journal hva som har blitt sagt og bestemt når en pasient har tatt kontakt per telefon. Videre skriver helsesekretæren ned hvilke tiltak han eller hun har satt inn i direkte kontakt med en pasient eller kunde.

Hudpleieren

En hudpleier fører kartotekkort som dokumentasjon for hver kunde. På kartotekkortet føres skriftlig informasjon om kundens hud, helsemessige forhold man må ta hensyn til, og utført behandling.

Utfordringer til deg

 1. Hva vil det si å dokumentere?
 2. Hva er et kartotekkort?
 3. Hva er en journal?
 4. Finn flere eksempler på hvordan dokumentasjon utføres i ulike yrker i utdanningsprogrammet.

Læringsressurser

Fagarbeider