Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. Profesjonell yrkesutøvelseChevronRight
  4. Lover og regelverk ChevronRight
  5. ArbeidsmiljøChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet er de omgivelsene du arbeider i. Med arbeidsmiljø mener vi både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet. Et godt arbeidsmiljø er viktig for at du skal trives både på skolen og på arbeidsplassen.

Fem glade mennesker som står i en ring. Foto.

Et eget lovverk, arbeidsmiljøloven, skal sikre at arbeidstakere har et tilfredsstillende arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøloven inneholder bestemmelser om hva som er tillatt for at en arbeidsplass skal være godkjent. Arbeidstilsynet følger opp lovverket. Dersom en arbeidsplass ikke tilfredsstiller kravene og arbeidstakerne utsettes for risiko, kan Arbeidstilsynet komme med pålegg om forbedringer til bedriften.

Viktige bestemmelser i lovverket:

  • Arbeidsmiljøloven pålegger bedrifter å ha et systematisk HMS-arbeid (HMS = helse, miljø og sikkerhet). Dette kalles internkontroll. Det skal virke forebyggende og er regulert gjennom lov.
  • Brudd på arbeidsmiljøloven kan medføre alvorlige konsekvenser for både arbeidsgiveren og arbeidstakeren.
  • Det er arbeidsgiverens ansvar å sørge for å følge arbeidsmiljøloven.

Læringsressurser

Lover og regelverk