1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. YrkeslivetChevronRight
 4. ArbeidstakerChevronRight
 5. Lag en god CVChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Lag en god CV

CV er forkortelse for Curriculum Vitae som betyr ”en kort beskrivelse av ens eget livsløp”, det vil si en beskrivelse av hvem du er og hva du har gjort. CV-en skal vise hvilken arbeidspraksis og utdanning du har og mer nøyaktig hva du har gjort, kan og har lært til nå.

Jobbsøker på NAV. Foto.

Utforming av CV

CV skal alltid komme i tillegg til jobbsøknaden din, og disse skal utfylle hverandre. CV og jobbsøknad skal alltid sendes sammen. CV-en din må framstå ryddig og oversiktlig.

Må-krav, opplysninger som må være med i en CV:

 • Personlige opplysninger - navn, adresse, e-postadresse, telefon (mobiltelefon)
 • Utdanning - begynn med å føre opp den nyeste/siste utdanningen. Fag eller navn på utdanningen må være med. Tidspunkt og lærested må også oppgis.
 • Arbeidserfaring og praksis – start med å føre opp det nyeste/siste arbeidsforholdet med stillingstittel. Før opp perioden du jobbet der. Du kan også skrive arbeidsoppgaver/ansvarsområder i stikkordsform.
 • Relevante kurs – stilles opp på samme måte som arbeidserfaring.
 • Relevante sertifikater.

Bør-krav, opplysninger som er vanlige å ta med i en CV, men som ikke alltid er nødvendige:

 • Fødselsår og land.
 • Sivilstatus og eventuelle barn.
 • Nøkkelkvalifikasjoner/personlige egenskaper - innsalg av deg som raskt skal gi en travel arbeidsgiver et bilde av hvem du er. Her trekker du fram det som er mest relevant av erfaringer og personlige egenskaper og presenterer dette i stikkordsform.
 • Fritidsinteresser - husk at du fremstå som en person som kan passe inn i arbeidsmiljøet.
 • Språk - beskriv hvilket nivå du er på både muntlig og skriftlig.
 • IT-kunnskaper.
 • Prosjekterfaring.
 • Referanser.
 • Verv – kan vise at du er villig til å påta deg ansvar, er utadvendt og engasjert. Ta med ulike tillitsverv fra skole, utdanning, idrett, borettslag osv hvis du anser at dette kan ha relevans for jobben.

Du må vurdere bør-kravene for hver jobbsøknad. Det som er relevant for èn jobb trenger ikke være like relevant for en annen.

Tips til utforming av CV

 • Lengde på maks to sider.
 • Omvendt kronologisk rekkefølge (siste/nyeste først).
 • Bruk hvitt A4-ark.
 • Bruk vanlige skrifttyper/bokstavstørrelse – for eksempel Times New Roman eller Arial størrelse 12.
 • Bruk samme skrifttype på CV og søknad.
 • Dersom du skal sende søknad på e-post, bruk Word- eller pdf-format.
 • Dersom CV er på to sider, husk navnet ditt på begge sidene slik at du unngår at arbeidsgiver sitter med eierløse sider.

Vitnemål og attester

 • Send kun med kopier av vitnemål og attester hvis arbeidsgiver ber om det.
 • Det er nå vanlig å sende søknad og CV via e-post og først ta med attester og vitnemål på intervjuet.
 • Dersom det kreves at kopier av vitnemål og attester skal være attestert, må du selv sørge for dette. Attestering kan du få gjort hos NAV eller universiteter/høyskoler.
 • Send eller lever aldri fra deg originale dokumenter.
 • Kopiering forventes det at du gjør selv.
 • Ha alltid en bunke med ferdige kopierte (og eventuell attesterte) kopier av attester og vitnemål liggende klare til du skal sende en ny jobbsøknad og CV.

Referanser

Mange arbeidsgivere ønsker referanser fra tidligere arbeidsgivere eller andre. En av grunnene til å kontakte referansepersoner er at de skal kunne bekrefte opplysninger som du oppgir på CV og i søknad.

 • Du bør oppgi minst to referansepersoner.
 • Referansene oppgis i CV/søknad eller på intervjuet.
 • Referansene oppgis med navn, stillingstittel og telefonnummer.
 • Referansene blir som oftest kontaktet etter intervjuet.
 • Vær kritisk til hvem du oppgir som referanse. Det viktigste med referansepersonene er at de kjenner deg godt og er positivt innstilt til deg.
 • Kontakt alltid referansene dine på forhånd! Informer om hvilken jobb du har søkt.
 • Arbeidsgiver vil være mest interessert i referanser fra siste arbeidsforhold.
 • Hvem kan være referanse? tidligere arbeidsgivere, kollega, fagforeningskontakt, medlem i en organisasjon, lærer, trener, venner (kun hvis du ikke har andre du kan bruke).

Europass

Ønsker du å jobbe eller studere i et annet europeisk land? Europass CV er en mal som skal gjøre det lettere å beskrive din kompetanse for utenlandske arbeidsgivere.

Læringsressurser

Arbeidstaker