Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. YrkeslivetChevronRight
  4. ArbeidstakerChevronRight
  5. Lønn og annen godtgjøringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Lønn og annen godtgjøring

Du mottar lønn for det arbeidet du gjør. Vi kan si at en arbeidstaker selger arbeidskraften sin, og at denne arbeidskraften har en pris.

Penger. Foto.

Arbeidsgiver og arbeidstaker må inngå en avtale om lønn. Denne avtalen skal være undertegnet av begge partene før arbeidsforholdet starter.

Fast lønn

Lønnen kan være fast. Dersom du er ansatt hos noen over et kortere tidsrom, har du en fast timelønn, og du får da utbetalt lønn for de timene du jobber. Er du fast ansatt på en arbeidsplass, kan du også ha en fast årslønn, og da sier avtalen du har med arbeidsgiver, noe om hvor mange arbeidstimer det er i et arbeidsår.

Resultatorientert lønn

I noen tilfeller kan lønnen variere med det du presterer i jobben din. Dersom en bedrift gjør det veldig bra, hender det at de ansatte får utbetalt ekstra lønn. Vi sier da at de ansatte får bonus. Bonus kan være avtalt i arbeidsavtalen.

I noen jobber kan prestasjonen din føre til at lønnen din øker. Mange ungdommer jobber som telefonselgere, og jo flere kunder de betjener, jo mer lønn får de. Dette kommer i tillegg til den faste lønnen som de får uansett. Alle har krav på noe fast lønn, men denne er gjerne lav i jobber som også har resultatorientert lønn. Resultatorientert lønn kalles også provisjonslønn.

Utfordringer til deg

  1. Mange i klassen har sikkert hatt sommerjobb eller ettermiddagsjobb. Finn ut hvilke lønnsordninger dere hadde.
  2. Undersøk hvilke lønnssystemer som er vanlige i helse-, sosial- og oppvekstsektoren. Du kan bruke Internett eller lage en enkel spørreundersøkelse.
  3. Ofte leser vi om at noen har opsjoner og fallskjermer i lønnsavtalen. Søk på Internett og prøv å finne ut hva det er.

Læringsressurser

Arbeidstaker

SubjectEmne

Fagstoff