Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. Etikk i arbeidetChevronRight
 4. Etisk bevissthet og refleksjonChevronRight
 5. HoldningerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Holdninger

En holdning er en mening, oppfatning eller innstilling en person har, og som gjerne sitter dypere enn en mening. En mening kan lett endres, men den henger som regel sammen med de holdningene vi har.

Gruppearbeid. Foto.

Som profesjonell yrkesutøver kan du ikke alltid gi uttrykk for eller handle i tråd med dine egne holdninger. Du er forpliktet til å følge de yrkesetiske retningslinjene som gjelder for ditt yrke. En fagarbeider i helse-, sosial- og oppvekstsektoren må derfor kunne skille mellom egne holdninger og de normene og reglene som gjelder.

Holdninger omfatter både tanker, følelser og handlinger

Holdningene våre utvikles i samspill med omgivelsene og påvirkes av de erfaringene vi gjør oss. Holdninger kan også være et resultat av opplevelser, erfaringer eller kunnskap. Vi kan endre holdningene våre gjennom bevisstgjøring. Bevisstgjøringen kan for eksempel skje ved at noen forteller deg hvilke holdninger de oppfatter at du har, ved at du får ny kunnskap, eller ved at du reflekterer over det du erfarer og opplever.

Holdningene dine påvirker oppførselen din, og det er viktig å forstå hvordan dette skjer. Holdningene våre til en sak eller en person kan være positive eller negative.

 • Positive holdninger fører gjerne til at man er åpen og interessert, og at man viser respekt. En positiv holdning til mennesker innebærer et ønske om å bli kjent med andre mennesker. Man vil forstå dem og være sammen med dem.
 • Negative holdninger kan føre til at man er motvillig, mistenksom eller uinteressert. En negativ holdning til mennesker kan innebære at man trekker seg unna eller viser liten interesse.

For å bli en god fagperson er det viktig å ha en positiv holdning til utdannelse og læring. Dette kaller vi indre motivasjon. En yrkesutøver som har positive holdninger til andre mennesker og sin egen yrkesutøvelse, bidrar til et godt samarbeidsmiljø. En som har negative holdninger til skole og opplæring, gir kanskje uttrykk for dette ved å skulke eller ved ikke å ta imot veiledning.

Å være uenig i eller motstander av noe betyr ikke nødvendigvis at man har en negativ holdning. Som fagarbeider kan du være uenig i politiske vedtak som har betydning for arbeidet ditt, eller du kan være motstander av tiltak som settes i verk på arbeidsplassen din. Du kan likevel ha en positiv holdning til å utføre jobben din slik du er pålagt.

Utfordringer til deg

 1. Hva er forskjellen på å ha en mening og å ha en holdning?
 2. Diskuter holdninger til skolearbeid i klassen. Har dere positive holdninger?
 1. Skriv en tekst med tittelen «Mine holdninger til mennesker». Har du noen holdninger du må jobbe med hvis du skal bli en profesjonell fagarbeider?

Fordommer – holdning uten kunnskap

Vi mennesker kan ha holdninger til personer eller saker som vi vet for lite om, og mange feller ofte dommer på forhånd. Fordommer kan være både positive og negative.

 • Vi kan se opp til personer som har bemerket seg positivt på ett område, eller som er sammen med mennesker vi ser opp til. En popstjerne vi liker, har ikke nødvendigvis egenskaper som fortjener beundring på andre områder.
 • Vi kan se ned på personer fordi vi er uenige med dem i en enkelt sak, eller fordi de tilhører en gruppe vi forbinder med noe negativt. Det er for eksempel ingen sammenheng mellom hva slags klær en bruker og personlige egenskaper.

Fordommer som oppstår mellom mennesker med forskjellig kultur og levesett, har gjerne sammenheng med at menneskene ikke kjenner hverandre. Kanskje vet vi for lite om hva den andre personen eller gruppen står for. Hvis vi blir ordentlig kjent, ser vi kanskje sider om hverandre som vi ikke visste om fra før. Det vokser da fram en annen oppfatning av personen eller gruppen, og vi kan komme til å endre holdning.

De personlige verdiene, normene og holdningene dine blir en del av deg selv og måten du tenker på og er på. Dette tar du med deg inn i alle sammenhenger, og det påvirker valgene og gjøremålene dine. Gjennom opplæringen får du lære hvilke verdier som er viktige i helse-, sosial- og oppvekstsektoren.

#HvisJegVarHvit

Norsk-pakistaneren Abubakar Hussain fra Oslo har levd med fordommer hele livet. I mars 2013 startet han Twitter-tråden #HvisJegVarHvit. I løpet av noen få timer hadde flere twitterbrukere slengt seg på med skakke observasjoner
om det å være ikke-hvit nordmann i 2013. Nå har han fått sitt eget talkshow på NRK.

Diskuter i klassen:

 1. Hva var det som fikk Abubakar Hussain til å starte Twitter-tråden #HvisJegVarHvit?
 2. Hvilke fordommer finner dere i videoklippet over?
 3. Hvorfor ler vi av dette videoklippet?
 4. Tror dere tv-programmer som Tabu med Abu er med på å forsterke eller forebygge fordommer?
 5. Kjenner dere til andre eksempler der man bruker humor mot rasisme og fordommer?
 6. Er humor et godt virkemiddel mot stereotyper og fordommer? Hvorfor?
 7. Hva er tabu for dere?

Læringsressurser

Etisk bevissthet og refleksjon