Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. Etikk i arbeidetChevronRight
 4. Etisk bevissthet og refleksjonChevronRight
 5. Etiske dilemmaChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Etiske dilemma

Mange valg er vanskelige fordi det er så mange hensyn å ta. Når vi blir trukket mellom ulike hensyn, sier vi at vi har et etisk dilemma. Som fagarbeider vil du stå overfor valg der du må veie ulike hensyn mot hverandre, og det blir din oppgave å bestemme hva som skal gjøres.

Ung kvinne med bind for øynene. Foto.

Vi har et etisk dilemma når

 • ulike verdier eller normer kommer i konflikt med hverandre
 • det som er rett for én, blir feil for en annen
 • ingen av løsningene er gode

Dette handler om å velge én handling når to eller flere verdier eller normer er viktige. Slike utfordringer møter vi både privat og når vi er på jobb.

Når du står overfor et etisk dilemma, må du spørre deg selv: Hva skal jeg legge mest vekt på? Noen mulige tilnærmingsmåter er:

 • Plikt
  Du legger vekt på å gjøre plikten din. Det betyr at du ønsker å følge skrevne og uskrevne lover og regler.
 • Formål
  Du legger vekt på at formålet med en handling er god. Et godt resultat er viktigere enn at du følger alle reglene.
 • Konsekvens
  Du tenker mest på konsekvensene. Det valget som har færrest dårlige konsekvenser, for deg selv eller andre, er det beste valget.
 • Sinnelag
  Du mener at det er tanken bak som teller. Det betyr at valget må være i tråd med det verdisynet du har, for eksempel et bestemt livssyn.

Læringsressurser

Etisk bevissthet og refleksjon