Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. Etikk i arbeidetChevronRight
 4. YrkesetikkChevronRight
 5. Yrkesetikk og fagorganisasjonerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Yrkesetikk og fagorganisasjoner

Når du skal være en profesjonell yrkesutøver, er det viktig å kunne vurdere hva som er riktig og galt i ulike situasjoner. Dette gjelder uansett hvilket yrke du har, når du jobber i helse-, sosial- eller oppvekstsektoren.

Ung kvinne selger apotekvarer. Foto.

Yrkesetikk vil si å gjøre det som er riktig i forhold til både brukere, kollegaer og arbeidsgiver. Noen ganger kan dette være vanskelig. Som yrkesutøver kan du komme til å oppleve at det som er riktig for én, blir feil for en annen.

Mange yrkesgrupper har laget egne yrkesetiske retningslinjer for faget sitt. Mange av disse kan du finne på Internett, eller du kan ta kontakt med en fagorganisasjon og spørre etter dem der. Yrkesetiske retningslinjer angir normer for hvordan du som fagarbeider skal utføre arbeidet.

Fagorganisasjoner

Helsefagarbeidere kan melde seg inn i ulike fagorganisasjoner. Dette kan være Delta eller Fagforbundet. På sidene deres finner du yrkesetiske retningslinjer. Disse er skrevet på litt ulik måte, men forklarer det samme med tanke på ditt møte med alt du opplever i yrkesutøvelsen.

På Delta sine nettsider finner du de yrkesetiske retningslinjene her: Delta Helsefagarbeidere

På Fagforbundet sine nettsider finner du de yrkesetiske retningslinjene her: Fagforbundet Helsefagarbeidere

På nettsidene til Farmasiforbundet står de etiske retningslinjene som apotekteknikere må følge: Farmasiforbundet

Apotekteknikere skal

 • vise respekt for alle typer kunder og kollegaer uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, alder, livssyn og sosial status
 • vise lojalitet overfor kollegaer, arbeidsgivere og samarbeidspartnere
 • vise respekt for kundens behov for diskresjon
 • ivareta taushetsplikten i forhold til opplysninger man får om kunder, kollegaer og bedrift
 • holde seg faglig oppdatert for å gi best mulig veiledning til kunden og bidra til apotekets naturlige plass i helsevesenet
 • informere om legemidler og rettigheter ut fra den enkelte kundes behov

(Kilde: Farmasiforbundet )

Utfordringer til deg

 1. Hva er yrkesetiske retningslinjer?
 2. Søk på Internett for å finne flere eksempler på yrkesetiske retningslinjer. Finner du yrkesetiske retningslinjer for et yrke du kunne tenke deg å utdanne deg til? Du kan også henvende deg til organisasjoner eller institusjoner.
 3. Hva synes dere kunne være passende yrkesetiske retningslinjer for lærere i videregående opplæring? Diskuter.
 4. Hvilke etiske retningslinjer mener dere kunne være felles for yrkene i utdanningsprogram for service og samferdsel? Diskuter i klassen.
 5. Et fag bygger på et verdigrunnlag. Les om verdigrunnlaget for yrke i helse-, sosial- og oppvekstsektoren. Hent eksempel fra de ulike yrkene i utdanningsprogrammet og diskuter hvordan verdigrunnlaget kommer til uttrykk.

Læringsressurser

Yrkesetikk

SubjectEmne

Fagstoff