Hopp til innhold

Helse- og oppvekstfag Vg1

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
SubjectEmne

Emner

Filter

 • Etikk i arbeidet

  Etikk handler om hvilke holdninger og verdier du har, og som framtidig fagarbeider skal du utvikle disse.

 • Yrkeslivet

  Som arbeidstaker i helse-, oppvekst- og sosialsektoren vil du måtte være bevisst på rollene som privat, personlig og profesjonell.

 • Førstehjelp

  Førstehjelp er den hjelpen du skal utføre når du oppdager uhell, sykdom eller skade.

 • Folkehelsearbeid

  Folkehelsearbeid handler om å forebygge at mennesker blir fysisk eller psykisk syke. Et mål for arbeidet er også å styrke befolkningens helse.

 • For å unngå sykdom og lidelser i befolkningen er det viktig med et godt smitte- og hygienevern.

 • Kommunikasjon

  Menneskelig kommunikasjon kan foregå på ulike måter og har som mål at hvert individ får formidlet sine tanker og behov.

 • Kunnskap om mat og næringsstoffer er viktig for deg som skal jobbe i yrker innenfor helse-, oppvekst- og sosialsektoren.

 • Som fagarbeider i helse-, oppvekst- og sosialsektoren skal du forstå og respektere enhver sin kultur, sitt livssyn og sin personlige tro.

 • Menneskekroppen

  Når du skal jobbe innenfor helse-, oppvekst- og sosialsektoren, er kunnskaper om menneskekroppen viktig å tilegne seg.

 • Utvikling

  I arbeid med mennesker må du kjenne til hvordan vi utvikler oss og hvordan vi formes av det livet vi lever.

 • Velferdsstaten

  Velferdsstaten kjennetegnes ved at den skal sikre alle lik rett til velferdsgoder.

 • Yrkessituasjoner

  Yrkessituasjoner er beskrivelser av ulike situasjoner som du skal lære om for å forstå sammenhengen mellom teori og praksis.

Om helse- og oppvekstfaget

Om helse- og oppvekstfaget

Helse- og oppvekstfaget handler om hvordan du med faglig innsikt, respekt, medfølelse og toleranse kan møte de fysiske, psykiske og sosiale behova mennesker har. Du lærer å yte god service, og å ta medansvar for arbeidsmiljøet. I arbeidet med faget får du et godt grunnlag for videre utdanning og yrkesvalg.

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert. Abonnér på siste nytt fra NDLA.

Facebook