Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Juss og yrkesetikkChevronRight
  4. PågripelseChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Pågripelse

Som vekter eller sikkerhetsmedarbeider vil du av og til havne i situasjoner som ligger nært «pågripelse». Hvordan skal du egentlig håndheve regler overfor andre personer?

Pågripelse

Dersom du som vekter er i en situasjon hvor du fysisk må holde noen, er du i nærheten av pågripelse.

Pågripelse er et juridisk begrep som innebærer en alvorlig inngripen i en annens persons frihet. Det er en type borgerarrest som hver eneste borger i dette landet i prinsippet kan utføre.

Borgerarrest kan imidlertid bare gjennomføres på fersk gjerning eller etter ferske spor. Det vil si at du er nødt til å se det kriminelle som har skjedd, før du kan gå til borgerarrest.

Det er bare politiet som faktisk kan pågripe. En pågripelse er noe polititjenestemannen gjør på vegne av statsadvokaten, men det er nedfelt i politiets instruks for å gjøre det formelt mulig å utføre pågripelser uten å måtte vekke statsadvokaten midt på natten for å skrive begjæringer.

Hva kan vekteren gjøre ved et tyveri?

Et typisk scenario er tyveri i en butikk der du er vekter. Hvis du ser noen som putter noe i lommen inne i en butikk, er du da vitne til et tyveri?

  • Nei, det er ikke tyveri før kunden har passert siste kassapunkt på vei ut uten å betale.

Kan du foreta en borgerarrest dersom du har sett hele forløpet og fulgt personen ut under observasjon, slik at du vet at gjenstanden ikke er lagt tilbake?

  • Ja, men hvis du ber vedkommende om å stoppe og han ikke vil høre på deg slik at du fysisk må holde på han, skal verdien på gjenstanden være tilstrekkelig for å gi minimum 6 måneders fengsel for tyveri. Tyven må også være over straffbar alder, altså over 15 år. Det er ikke lov å holde igjen mindreårige.

Husk også at ransaking må godkjennes av personen. Det finnes ett unntak: ransaking for å se etter gjenstander som kan være til fare for liv og helse for den ransakte, deg selv eller andre.

Læringsressurser

Juss og yrkesetikk