1. Home
 2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
 3. Juss og yrkesetikkChevronRight
 4. Korrupsjon og kundepleieChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Korrupsjon og kundepleie

Det kan være vanskelig å vite forskjellen på korrupsjon og akseptabel kundepleie. Som sikkerhetsmedarbeider bør du være svært oppmerksom på forskjellene.

Bilde av penger

Hva er korrupsjon?

Med korrupsjon mener vi at noen gir seg selv fordeler – for eksempel i forbindelse med en avtale mellom bedrift og leverandør.

Et klassisk eksempel her er korrupsjon ved innkjøp, hvor én leverandør blir foretrukket framfor en annen når det skal inngås en stor avtale, fordi innkjøperen har fått fine golfturer, hotellovernattinger, penger og lignende av leverandøren.

Mange sikkerhetsbedrifter er opptatt av dette temaet og har nulltoleranse for gaver. Det vil si at de ansatte ikke har lov til å ta imot gaver eller «smøring» av noe slag.

Særdeles alvorlig er korrupsjon når offentlige ansatte beriker seg selv i slike saker. Flere norske kommuner har for eksempel opplevd at ansatte i eiendomsavdelingene har mottatt gaver fra underleverandører, noe som har resultert i at disse leverandørene har fått kontrakter de kanskje ikke burde fått.

Dette er lovbrudd, men også brudd på etiske standarder og misbruk av skattepengene til befolkningen. Skattebetalerne har ikke fått riktig pris på tjenesten, men har betalt for mye.

Kundepleie – hva kan tillates av goder?

Hvor går grensen mellom såkalt kundepleie og korrupsjon? Det er trolig gråsoner her, og svaret vil variere fra person til person. Den enkeltes verdier og etikk vil spille inn.

Dersom bedriften har etiske retningslinjer og disse er kjent for de ansatte, er det kanskje større sjanse for å få et «riktig» svar på hva som er kundepleie, og hva som er korrupsjon.

Her får du tips om hva som kan aksepteres og ikke aksepteres innenfor kundepleie:

STOPP (korrupsjon)

 • penger og dekning av private utgifter
 • gaver med betingelser
 • påspanderte kostbare reiser, opphold og arrangementer med lite faglig innhold
 • seksuelle tjenester

VÆR VARSOM

 • personlige gaver ved runde år og andre anledninger
 • lojalitetsbonus fra for eksempel flyselskap og hoteller som brukes privat
 • «konkurranser» der premier betraktes som gaver
 • faglige arrangementer der reise og opphold betales av andre
 • påspanderte dyre billetter til sports- og kulturarrangementer
 • påspanderte dyre måltider og innkvartering med høy standard

OK

 • gaver til selskapet ved store anledninger
 • reklameartikler av ubetydelig verdi
 • gaver av liten verdi, for eksempel vinflaske eller blomster etter endt kurs (som takk for ditt bidrag)
 • arbeidslunsj eller arbeidsmiddag
 • faglige arrangementer der din arbeidsgiver dekker reise og opphold

Lista ovenfor er ingen fasit. Den er bare et forslag som kan brukes av en arbeidsgiver.

En tommelfingerregel kan også være å spørre deg selv: «Er jeg komfortabel med at det jeg har mottatt, blir omtalt på forsiden av VG i morgen?» Hvis svaret er nei, bør du ikke ta imot gaven eller tjenesten.

Læringsressurser

Juss og yrkesetikk