Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Juss og yrkesetikkChevronRight
  4. Vanlige lovbruddChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Vanlige lovbrudd

Som sikkerhetsmedarbeider vil du kunne støte på en rekke ulike lovbrudd i arbeidet ditt. Her skal vi se nærmere på de vanligste av dem.

Spesialjakke for tyveri

Tyveri

Tyveri er å ta en ting som helt eller delvis tilhører en annen. Verdien på tingen er her over 2000 kroner. Reglene om tyveri er straffelovens §§ 321-323 (tyveri).

I butikker vurderes det som tyveri når gjenstanden er tatt forbi siste kassapunkt eller alarmbøyle uten ha blitt betalt for. Dette er viktig å vite i jobben som vekter/sikkerhetsmedarbeider.

Mindre tyveri

Reglene er det samme som for tyveri. Det kalles mindre tyveri når verdien på tingen er under 2000 kroner.

Ran

Det kalles ran dersom man skaffer seg en ting som andre eier, med vold eller med trusler om vold. For eksempel er det ran – og ikke tyveri – dersom en person har en pistol i hånden mens han krever å få penger fra kassa på en bensinstasjon. Se §§327-329 i straffeloven.

Straffelovens § 327 omhandler ran, mens § 328 omhandler grovt ran. Vurderingene om et ran er grovt eller ikke, avhenger av om det er brukt skytevåpen eller annet farlig redskap, om ranet er nøye planlagt, om det er ran av forsvarsløse personer, eller om det er snakk om store verdier.

Selv om det blir brukt lekevåpen (softgun og lignende), blir det regnet som grovt ran. Grove ran straffes naturlig nok strengere enn «alminnelige» ran.

Skadeverk

Skadeverk vil si å ødelegge, skade eller gjøre ubrukelig noe som tilhører andre. Det blir skilt mellom mindre skadeverk (straffelovens § 353) og grovt skadeverk (straffelovens § 352).

Det er grovt skadeverk dersom skaden er betydelig, om menneskeliv er satt i fare, om skaden er rasistisk motivert, eller om skaden er rettet mot offentligheten. Grovt skadeverk straffes strengere enn simpelt skadeverk.

Læringsressurser

Juss og yrkesetikk