Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Forebygging av ran og svinnChevronRight
  4. Svinn ved kassepunktet ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Svinn ved kassepunktet

Betalingen i en butikk foregår i det vi kaller kassepunktet. Her møtes kunde, butikkansatte og teknologi. Verdier ved kassepunktet kan sikres mot svinn og tyveri på mange måter.

Kasseapparat

Sikkert kasseapparat

Kasseapparatet skal være skjermet mot kundesiden. Det må kunne låses og generelt være stengt når det ikke skjer en betaling. Butikken bør ha så lite veksel som mulig i kassen om natten. Store sedler bør overføres til en seddelboks, nattsafe eller lignende.

Gode rutiner

Kassebeholdningen må telles opp hver dag, og beløpet må avstemmes mot utskriften fra kassen. Førstemann på jobb neste dag må sjekke at beholdningen stemmer med det som den ansatte som stengte butikken forrige dag, har ført opp. Hvis flere slår på kassen, bør man ha hvert sitt passord for å kunne identifisere eventuelle feil eller personaltyveri.

Kasseovervåkning

Det er mulig å bruke video for å overvåke kasseområdet. Slag på kassen vil da bli synlig på en videoskjerm et annet sted enn ved kassen. Dette gjøres for å kunne kontrollere, både i sanntid og ettertid. De ansatte skal være kjent med at denne typen overvåking skjer.

Verdiskap /droppsafe

Ved oppbevaring av et større kontantbeløp om natten må det brukes godkjent verdiskap. Skapet bør stå i eget rom med kodelås. Nøkkel til verdiskapet må ikke oppbevares i butikklokalet etter stengetid.

Et alternativ til verdiskap er å montere en droppsafe. Det er en liten safe inni en større safe. Et vaktselskap har nøkkel/kode til safen og tar med seg kontantene til banken for butikken.

Dersom ansatte leverer kontanter direkte i nattsafe i banken, bør det alltid være to i følge som gjør dette. Videre bør tidspunkt for levering variere.

Læringsressurser

Forebygging av ran og svinn