1. Home
 2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
 3. Forebygging av ran og svinnChevronRight
 4. Svinn ved varemottak og på lager ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Svinn ved varemottak og på lager

For å hindre svinn er det viktig med gode rutiner for mottak av varer. De ansatte bør også få god opplæring slik at de kan sjekke varene som kommer inn til lager.

To menn losser varer fra en lastebil. Foto.

Å sjekke varer ved mottak betyr blant annet å

 1. kontrollere pakkseddelen mot det som er bestilt
 2. kontrollere at mengden som er mottatt, stemmer med pakkseddelen
 3. kontrollere at det er samsvar mellom pakkseddel og faktura
 4. kontrollere at varene er i god stand, og at prisene er som avtalt
Varemottak på lageret.
Varemottak på lageret.

Visste du at IKEA-gründeren Ingvar Kamprad alltid først går på lageret når han vil se på en bedrift eller et IKEA-varehus? Han mener at man ved å se på lageret kan slå fast om en bedrift er lønnsom eller ikke!

Andre ting de lageransatte bør passe på:

 • Det bør være faste dager og tider for levering av varer.
 • Ikke la leverandøren være alene på lageret.
 • Lås alltid døra.

Avvik ved varemottak

Av og til er det feil på leveransen, og da må det skrives opp. Det beste er da at bedriften bruker et fast skjema. Dette kan du lage selv, eller du kan bruke et slikt som i

Lager

På lageret kan det oppstå svinn fordi varer blir ødelagt (frukt, grønt, glass og lignende).

Fra et lager kan det også bli stjålet varer. Varemottaket er en del av lageret, og sånn sett vil svinn på varemottak også være svinn på lager.

Lager og varemottak overlapper med hensyn til svinn.
Lager og varemottak overlapper med hensyn til svinn.

Tiltak for å hindre svinn fra lager er

 • oversiktlige varebeholdninger
 • riktig temperatur i forhold til type varer
 • gode rutiner for låsing av lageret
 • tilgang til lageret bare for de som bør ha det
 • registrering i en svinnoversikt: Alt som blir ødelagt eller som ikke kan selges, skal registres, i en bok eller elektronisk.

Læringsressurser

Forebygging av ran og svinn