1. Home
 2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
 3. IKT-sikkerhetChevronRight
 4. IKT-sikkerhetsorganisasjonerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

IKT-sikkerhetsorganisasjoner

Det finnes flere bransjeorganisasjoner og offentlige myndigheter som arbeider med IKT-sikkerhet. Vi skal omtale noen av dem her.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

NSM – Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er et direktorat underlagt Forsvarsdepartementet. Deres hovedoppgave er å koordinere forebyggende sikkerhetstiltak og kontrollere sikkerheten i alle virksomheter som omfattes av sikkerhetsloven. Det gjelder blant annet stat og kommune, samt private virksomheter om er leverandører av sikkerhetsgraderte varer eller tjenester til det offentlige.

Dette omfatter langt mer enn IT-sikkerhet, men NSM fokuserer mye på internettsikkerhet, blant annet gjennom NorCERT (Norwegian Computer Emergency Response Team), som er Norges nasjonale senter for håndtering av alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon.

SERTIT – sertifisering av IT-sikkerhet

I 2002 opprettet myndighetene en egen frivillig sertifiseringsordning for IT-sikkerhet i produkter og systemer. Ordningen administreres av SERTIT (Sertifiseringsmyndigheten for IT-sikkerhet) som er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

SERTIT utformer nasjonale regler og rammeverk for IT-sertifisering, utnevner og følger opp virksomheter som skal evaluere sikkerhet, samt utsteder internasjonalt gyldige sertifikater og sertifiseringsrapporter.

Hensikten er å gi myndigheter og industri mulighet for å få en nøytral vurdering av IT-sikkerheten, noe som igjen skal bidra til å styrke tilliten til og bedre sikkerhetsnivået i IT-produkter og systemer.

Andre viktige mål med ordningen er

 • å styrke IT-sikkerheten i offentlig sektor
 • å skape tillit til e-handelsløsninger og annen kommunikasjon nasjonalt og internasjonalt
 • å bidra til å gjøre norsk IT-industri mer konkurransedyktig overfor utlandet
 • å gjøre det enklere for innkjøpere ved at de kan ha tillit til at forhåndsdefinerte sikkerhetskrav er tilfredsstilt

NorSIS – Norsk senter for informasjonssikring

NorSIS ble opprettet som et prøveprosjekt av regjeringen i 2002 og etablert som et permanent senter i 2006. NorSIS jobber for at informasjonssikkerhet i samfunnet skal bli en naturlig del av hverdagen gjennom å:

 • bevisstgjøre om trusler og sårbarheter
 • opplyse om konkrete tiltak gjennom nyheter, råd og veiledninger
 • påvirke til gode holdninger innenfor informasjonssikkerhet

Målgruppen er norske virksomheter i privat og offentlig sektor.

Norsis

ISF – Norsk Informasjonssikkerhetsforum

ISF er en ideell organisasjon som arbeider med informasjonssikkerhet for sine medlemmer. Målet er å samarbeide i prosjekter for å belyse og avklare trusler og sårbarheter for den enkelte organisasjon. I tillegg arrangerer ISF temakonferanser. Både private og offentlige virksomheter kan bli medlemmer.

ITAKT – Internett- og telekombransjens antikriminalitetstiltak

ITAKT ble opprettet i 1999 og er en bransjeforening for å bekjempe svindel og misbruk av tjenestene og infrastrukturen til norske internett- og teleoperatører. Organisasjonens 15 medlemsbedrifter omfatter alle de største mobiltelefonoperatørene og internettilbyderne i Norge.

Læringsressurser

IKT-sikkerhet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Holde Windows pc-en oppdatert

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Holde Apple Mac-maskinen oppdatert

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Oppdatering av andre programmer

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Datakryptering

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Phishing – nettfisking

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  IKT-sikkerhet på reise

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter