1. Home
 2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
 3. IKT-sikkerhetChevronRight
 4. Overvåking av ansatteChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Overvåking av ansatte

Datasystemer og nettverk gir arbeidsgivere mulighet til å overvåke de ansattes bruk av datamaskinene til virksomheten, men det er regler for hva det er lov til å overvåke, og hvordan det skal gjøres.

Øye som overvåker databrukere

Automatiske loggfunksjoner

De fleste datasystemer har mulighet for automatiske loggfunksjoner, og de er ofte nødvendige av sikkerhetshensyn.

Det er derfor lov til å registrere hvem som har forsøkt å logge seg på, og om det ble godtatt eller ikke. Det er også vanlig å logge internettaktivitet, utskrifter og hvem som til enhver tid bruker ulike filer og programmer.

Slike logger kan brukes til systemadministrasjon og sikkerhet, men hvis virksomheten vil bruke informasjonen til noe annet, må den først få samtykke fra de ansatte.

Lover og regler

De fleste virksomheter har regler for hva det er lov til å bruke virksomhetens datamaskiner og nettverk til – for eksempel at det ikke er lov til å laste ned musikk eller filmer, installere programmer, surfe på bestemte typer nettsider eller bruke maskinen til private formål.

Arbeidsgiver kan overvåke at reglene ikke brytes, men overvåkingen skal skje på gruppenivå og ikke på personnivå. Det vil si at arbeidsgiver skal kunne få se om reglene brytes, men ikke hvem som bryter dem.

Arbeidsgiveren skal så gi de ansatte beskjed om at det vil bli kontrollert hvem som bryter reglene hvis aktiviteten ikke opphører innen en gitt frist. Hvis regelbruddene fortsetter, kan arbeidsgiver bruke loggene til å finne ut hvem som står bak, uten samtykke fra de ansatte.

Arbeidsgiveren kan ikke uten videre kartlegge hvor mye tid hver enkelt ansatt bruker på Internett, eller hvilke internettsider som blir besøkt. Loggene kan for eksempel ikke benyttes til overvåking av de ansatte til bruk ved oppsigelser. Slik bruk av loggopplysninger skal meldes til Datatilsynet.

Lenke: Kan arbeidsgiveren overvåke det arbeidstakeren gjør på Internett?

Læringsressurser

IKT-sikkerhet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Holde Windows pc-en oppdatert

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Holde Apple Mac-maskinen oppdatert

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Oppdatering av andre programmer

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Datakryptering

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Phishing – nettfisking

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  IKT-sikkerhet på reise

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  IKT-sikkerhetsorganisasjoner

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter