Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. FørstehjelpChevronRight
  4. Ytre og indre blødningerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ytre og indre blødninger

Store blødninger som ikke stanses øyeblikkelig, kan føre til en livstruende tilstand for pasienten. Her skal vi se på hvordan blødninger kan stanses. Vi skiller mellom ytre og indre blødning.

En person får hjelp til å rense et sår på kneet. Foto.

Ytre blødning

Mister en person mye blod, må blødningen stanses øyeblikkelig. Med stort væsketap og kanskje store smerter som gir utvidede blodårer, akselererer sirkulasjonssvikten, og situasjonen kan raskt bli livstruende.

Med en effektiv trykkbandasje kan du stanse blødningen. En trykkbandasje kan for eksempel være et tøystykke som du legger over såret med en hard gjenstand (en stein, en klokke e.l.) oppå. Så lager du en knute som du strammer oppå den harde gjenstanden, som i sin tur presses ned mot såret. Hold det blødende stedet høyere enn hjertet. Slik gir du god førstehjelp på stedet.

Stanse blødning – trykkforbinding:

Trykk direkte på såret
Trykk direkte på såret.
Legg på en kompress, deretter en hard gjenstand over såre
Legg på en kompress, deretter en hard gjenstand over såret.

Legg en trykkbandasje rundt.
Legg en trykkbandasje rundt.

Indre blødning

Kraftige støt eller slag kan lett føre til skader på milt, lever eller andre vitale indre organer.

Tegn på indre blødning:

  • Blek, kald og klam hud. Ved alvorlig blodtap hentes blodet i huden automatisk inn til mer sentrale deler av kroppen for å sikre blodtilførselen til livsviktige organer. Da mister huden farge og blir kald, og den skadde kan begynne å kaldsvette.
  • Smerter i magen. Det er et typisk tegn,
  • Kortpustethet. Indre blødninger påvirker pusterefleksen og personen blir kortpustet.

Ring 113 umiddelbart ved mistanke om indre blødning!

Det er svært lite man som førstehjelper kan gjøre med indre blødninger, men det er viktig å sørge for at pasienten bevarer kroppstemperaturen. Skjerm pasienten mot vær og vind. Forsøk å unngå at pasienten blir våt, da det fører til hurtigere nedkjøling. Selv på en vanlig sommerdag kan pasienten bli nedkjølt hvis man ikke pakker han/henne inn med klær, tepper eller lignende. Husk at det er viktig å skjerme mot nedkjøling også fra bakken.

Snakk beroligende til pasienten for å holde pulsen hans/hennes lavest mulig.

OPPGAVER
1. En pasient har fått et dypt kutt, med middels kraftige, men ikke støtvise, blødninger. Hva slags tiltak vil du sette i verk for å redusere blødningene mens dere venter på at kvalifisert personell overtar behandlingen? Se svar

Legge på en trykkbandasje.

2. Hva er typiske tegn på indre blødninger? Se svar

Blek, klam hud, smerter i magen, kortpustethet.

Læringsressurser

Førstehjelp