Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. FørstehjelpChevronRight
  4. Derfor er førstehjelp viktig ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Derfor er førstehjelp viktig

Den største feilen vi kan gjøre, er å ikke gjøre noe! Å kunne utføre livreddende og emosjonell førstehjelp og ta ansvar på et skadested kan redde liv.

Førstehjelp

Sjåfører, servicepersonell, reiselivsansatte og sikkerhetspersonell vil ofte være de første på skadestedet, enten det er i det offentlige rom eller på privat eiendom.

I situasjoner med for eksempel hjerteinfarkt eller store ytre blødninger er ofte medisinsk personell, som ambulansepersonell, helt avhengige av at de første som kommer til skadestedet, iverksetter livreddende førstehjelp inntil de selv ankommer skadestedet.

Akuttmedisinsk personell sier at mange i samfunnet har god opplæring i førstehjelp, men at en stor del av dem dessverre er redde for å gjøre feil. Gjør noe! Den vanligste feilen er å ikke gjøre noe.

Kompetanse om livreddende førstehjelp er viktig både i det private, på arbeidsplasser og i det frivillige, som fotballklubber og lignende.

Samfunnet tar det at man skal hjelpe mennesker i nød, svært alvorlig. I straffeloven § 387 står at man har plikt til å hjelpe den som er i synlig og overhengende fare, så fremt man kan gjøre det uten fare for seg selv.

«Kunnskap gir trygghet»

Med god kunnskap og øvelse vil du bli tryggere og lettere ta ansvar i situasjoner som krever at du gir førstehjelp. Å kunne utføre livreddende og emosjonell førstehjelp og ta ansvar på et skadested er viktig for alle. For serviceyrker er det helt nødvendig – det kan oppstå situasjoner i bussen, på hotellet, på kjøpesenteret og så videre som krever rask handling mens vi venter på medisinsk personell.

Noen nyttige lenker

Tenk over

Blir en livløs person liggende i romtemperatur i 5–8 minutter uten hjelp, vil pasienten høyst sannsynlig dø.

Hvor lang utrykningstid er det fra nærmeste ambulansesentral til din skole eller arbeidsplass?

Læringsressurser

Førstehjelp