Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Rekruttering, ansettelser og personalutviklingChevronRight
  4. Intervju og utvelgelse ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Intervju og utvelgelse

Når en finsortering av alle søknadene til bedriftens ledige stilling er unnagjort, må man bestemme seg for hvilke søkere man vil gå videre med. De som er uaktuelle, bør få et avslagsbrev.

En mann blir intervjuet til en ny jobb. Foto.

Intervju

Aktuelle personer blir innkalt til intervju. Det gjennomføres ofte flere runder med intervjuer.

To personer fra bedriften er gjerne til stede på intervjuet. Det er ingen lett oppgave å gjennomføre slike intervjuer. Intervjuene bør planlegges nøye, og spørsmålene bør være samkjørte og gi et inntrykk av ryddighet og seriøsitet.

Etter hvert som kandidatene faller av lasset etter intervju, bør det sendes ut avslagsbrev.

Det man kan / ikke kan spørre om

Arbeidsgiver kan blant annet kreve dokumentasjon av utdannelse, praksis og tidligere arbeidsgivere og sluttattest.

Det er ikke anledning til å spørre om politiske, religiøse og kulturelle forhold eller om seksuell orientering. Det er heller ikke lov å spørre om medlemskap i fagforening.

Utvelgelse og tilsettingsbrev

Til slutt blir det gjort en utvelgelse, og det blir sendt et tilsettingsbrev. Brevet vil inneholde:

  • tilsettingsvedtaket
  • stillingens navn og arbeidsoppgaver
  • tiltredelsestidspunkt
  • lønns- og ansettelsesvilkår
  • svarfrist

Drøft

Hvordan ville du ha forberedt deg til et intervju? Hvordan mener du et jobbintervju bør gjennomføres? Tenk deg en situasjon, og beskriv hvordan gjennomføringen bør være.

Dette er også en måte å gjennomføre et intervju på.

Læringsressurser

Rekruttering, ansettelser og personalutvikling

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter