Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Rekruttering, ansettelser og personalutviklingChevronRight
  4. Stillingsutforming og utlysningChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Stillingsutforming og utlysning

Stillingsutforming handler om å kartlegge hensikten med stillingen, hvilken plass den har i organisasjonen, og hvilke oppgaver og plikter som hører med.

Jobbsøkere sitter i kø sammen med en robot. Foto.

En virksomhet må ligge i forkant når det gjelder behov for framtidige medarbeidere. Vi snakker ikke bare om hvor mange medarbeidere virksomheten trenger, men også om hva slags kvalifikasjoner de har. Dette krever systematisk planlegging, det vil si personalplanlegging. Samtidig må virksomheten virke attraktivt for mulige kandidater – har virksomheten et godt renommé som arbeidsplass?

Stillingsutforming

De første signalene om at en virksomhet trenger nye medarbeidere, kommer gjerne lenge før stillingen utlyses.

Det er derfor nyttig å lage en ganske detaljert oppstilling over framtidige behov. Disse notatene kan danne grunnlaget for en stillingsutforming.

Stillingsutformingen bør inneholde en kartlegging av hensikten med stillingen, hvilken plass den har i organisasjonen, og hvilke oppgaver og plikter som følger stillingen.

Foruten de mer oppgaveorienterte opplysningene bør den også inneholde informasjon om hva slags kompetanse, utdannelse og erfaring som kreves i stillingen.

Dette dokumentet vil seinere danne basis for ansettelseskontrakten og stillingsinstruksen.

Utlysning

Etter som tida går, kan det bli klart at det er behov for én eller flere nyansettelser. Da bør stillingene utlyses enten i avisannonser, annonser på nett, i sosiale medier eller på firmaets hjemmeside.

Bedriften bør være nøye med utformingen av en slik annonse ettersom den gir viktige signaler til omverdenen. Annonsen kan gi et godt eller mindre godt inntrykk av foretaket.

Vi kan også benytte oss av rekrutteringsbyrå i dette arbeidet.

Bedriften har plikt til å rapportere behovet for nye ansatte til Nav, som på sin side vil få utlysningen inn i systemet sitt.

Det hender ofte at behovet for nye ansatte er dekket før det er annonsert eller listet hos Nav. Det kan skje ved opprykk internt i virksomheten eller ved at venner og bekjente søker stillingen. Cirka 80 % av alle ansettelser skjer faktisk før virksomheten rekker å lyse ut stillingen, blant annet fordi enkelte stillinger bare lyses ut internt – det vil si bare i bedriften.

Hva sier loven?

Sier loven noe om hvordan en stillingsannonse skal utformes?

Annonsen bør gi et korrekt og realistisk bilde av stillingen. Utover dette skaper en utlysning ingen rettslige forpliktelser. Foretaket trenger til syvende og sist ikke å ansette noen eller være forpliktet av søknadsfristen.

En bør imidlertid være varsom med formuleringer som kan virke kjønnsdiskriminerende.

Utlysning

Læringsressurser

Rekruttering, ansettelser og personalutvikling

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter