Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Ledelse, samarbeid og organisasjonChevronRight
  4. BedriftskulturChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Bedriftskultur

Med bedriftskultur mener vi de uskrevne reglene – de normene, holdningene og verdiene – som gjelder i en bedrift. Det dreier seg om atmosfæren og samspillet mellom de ansatte på det sosiale og følelsesmessige planet.

Glade kollegaer. Foto.

En bedriftskultur kan være positiv og negativ. En leder har ofte stor betydning for kulturen i en bedrift, men miksen av ansatte kan også slå svært positivt eller svært negativt ut for bedriftskulturen.

Drøft

Drøft og beskriv hvilken kultur dere har i klassen, og hva som er fordelene og ulempene med denne kulturen. Hva er bra, og hva kan forbedres?

En etablert kultur «sitter i veggene» i organisasjonen. Har den først satt seg, kan den være svært vanskelig å endre.

Det er svært øde­leggende for alle om det setter seg en «negativ kultur» der. På den andre sida er en positiv kultur og et godt miljø en stor motivasjons- og trivselsfaktor. Og trivsel stimulerer utvilsomt til effektivitet.

Ledelsen i McDonald´s mener for eksempel at deres bedriftskultur kan oppsummeres i bedriftens motto: Kvalitet, service, renslighet og verdier.

Konsernsjef Eldar Sætre på en scene for å presentere det nye navnet til Statoil. Foto.

Kulturkollisjon

Når to selskaper slår seg sammen (fusjonerer), kan det ofte bli kulturkollisjon. Eksempel på en vellykket fusjon mellom to store norske selskaper er fusjonen mellom Statoil og Hydro i 2007. Det nye selskapet fikk navnet Statoil. I mars 2018 ble det kjent at selskapet bytter navn til Equinor.

Læringsressurser

Ledelse, samarbeid og organisasjon