Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Ledelse, samarbeid og organisasjonChevronRight
  4. Samarbeid i grupperChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Samarbeid i grupper

En organisering hvor man samarbeider i grupper eller team, blir mer og mer vanlig. Dette kan være en givende og interessant måte å arbeide på, men kan også være krevende ettersom den krever stor samarbeidsvilje og fleksibilitet av deltakerne i gruppa.

Rafting i Sjoa

Arbeid i team

En ny idé utvikles gjerne gjennom en rekke diskusjoner, samarbeid, vurdering og finpussing av mange små detaljer. Vi trenger altså hjelp fra våre kollegaer for å levere et ferdig produkt. Slike samarbeid foregår i det vi kan omtale som team. Slike team kan bli opprettet for å samarbeide om spesielle prosjekter eller løse spesielle oppgaver.

Team kan arbeide på en hurtig, fleksibel og koordinert måte, men det vil bare skje hvis teamet samarbeider på en god måte.

Når det oppstår konflikt eller uenighet, må dette løses så raskt som mulig. Undersøkelser har vist at ledere bruker 20 prosent av tida på å prøve å løse feider blant sine ansatte. Det utgjør i så fall én dag hver uke.

Drøft

Drøft hvilke fordeler det kan innebære å arbeide i team. Hvilke egenskaper mener du passer / passer ikke i et team?

Krav til et godt team

Ledere må ofte behandle vanskelige mellommenneskelige forhold for å utvikle team som fungerer. Å arbeide i en organisasjon som er preget av en god lagånd, er en sann fornøyelse.

Arbeid i et team forutsetter at man

  • deler informasjon
  • deler arbeid
  • passer på de andres interesser
  • ofte lar andres behov komme foran sin egne
  • kan hanskes hurtig og direkte med mellommenneskelige forhold
  • lytter til hverandre og oppmuntrer alle til å delta

Siden så mye av dagens arbeid foregår i team, er det viktig å utvikle den ferdigheten hos alle medarbeiderne. Vi må oppmuntre til lagånd og samhandling. Dette kan vi blant annet gjøre gjennom øvelser i teambygging, og dette kan vi eventuelt bruke erfarne konsulenter til.

Læringsressurser

Ledelse, samarbeid og organisasjon