1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. BudsjettkontrollChevronRight
  4. Budsjettkontrollens betydning for driftenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Budsjettkontrollens betydning for driften

Budsjettkontrollen bedriften utfører, vil få betydning for den videre driften. I ytterste konsekvens kan styret vedta å legge ned bedriften hvis det ikke er grunnlag for videre drift. Men vanligvis er ikke tiltakene så drastiske.

Fire stykker som gir hverandre en high five. Foto.

Styrets ansvar

Budsjettkontrollens rolle i forhold til budsjett og regnskap
Budsjettkontrollens rolle i forhold til budsjett og regnskap

Styret har ansvar for å følge med på virksomhetens drift. Vi har sett at budsjettet og regnskapet er viktige hjelpemidler i dette arbeidet. Andre virkemidler som kan brukes, er nøkkeltallsanalyser, som vi skal behandle senere.

Størrelsen på egenkapitalen

Styret må spesielt overvåke størrelsen på egenkapitalen. Eventuelle underskudd vil redusere egenkapitalen. Budsjettkontrollen og en analyse av resultatregnskapet vil avdekke farer for underskudd. Hvis det ikke er grunnlag for videre drift, skal styret vedta å legge ned bedriften. Men normalt er ikke konsekvensene så drastiske.

I noen tilfeller kan det være svært vanskelig å finne både årsaker og relevante tiltak. Vi kan da velge ”å vente og se” inntil vi har funnet de rette løsningene. Dette kalles å konsolidere.

I de fleste tilfelle er årsakene og de nødvendige tiltakene ganske åpenbare. Tiltakene som iverksettes, kan ha betydning for organiseringen, opplæringen, bemanningen og kostnadsnivået i bedriften.

Tiltakene kan noen ganger føles smertefulle for bedriften, avdelinger eller enkelte av medarbeiderne. Dette gjelder ikke minst i forbindelse med permisjoner eller oppsigelser.

Framtidige investeringer

Hvilke tiltak som settes i verk, kan også ha betydning for hvor store investeringer som kan gjøres i framtiden. Eierne tør kanskje ikke å utvide satsingen på bedriften dersom regnskapstallene viser fare for underskudd. Også den likvide situasjonen kan påvirke dette. Det er nemlig ikke sikkert at banken er villig til å utvide med den kreditten som gjør investeringer mulige.

Den likvide situasjonen kan leses ved å foreta en budsjettkontroll av likviditetsbudsjettet og de reelle tallene fra en periode.

Hvis regnskapet viser betydelig bedre resultat enn budsjettert, kan dette få positive følger for den videre satsingen. Det kan innebære en mer offensiv satsing.

Læringsressurser

Budsjettkontroll

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter