1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. BudsjettkontrollChevronRight
  4. ØkonomistyringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Økonomistyring

Økonomistyring handler om å ha kontroll på økonomien og sette i verk tiltak som gjør at en virksomhet når sine mål. Hensikten med å drive en virksomhet er å tjene penger. Stor økonomisk bevissthet er av viktig, og bedriften bør styres deretter.

vei med retningspiler. Foto.

Hvorfor må bedriften styres?

Det skjer mye i en bedrift i løpet av en dag, en uke, en måned eller et år. Avhengig av størrelsen på bedriften inntreffer mange ulike hendelser som alle påvirker bedriftens økonomi.

Ordre mottas, varer leveres, fakturaer sendes, varer bestilles, fakturaer mottas, penger innbetales og utbetales, utstyr brukes, skader oppstår osv. Bedriften er som en levende organisme med pulserende virksomhet.

Bedriften må derfor være godt organisert og ha gode rutiner. Hvis regler og rutiner mangler, råder kaoset i stedet. Kaos virker nedbrytende, mens ledelse og god organisering virker oppbyggende.

Noen aktiviteter styrker bedriftens økonomi, andre svekker økonomien. For å styre bedriftens økonomi slik at vi holder kontroll med dette, kan vi bruke budsjettet.

Et budsjett må lages for bedriften for kommende periode, og vi må fortløpende kontrollere at budsjettmålene våre nås. På den måten kan vi styre økonomien, og – om nødvendig – legge om kursen i tide. Vi kaller ofte dette for budsjettkontroll.

Oppgave

Ta utgangspunkt i din egen økonomiske situasjon. Hva har du kontroll på? Hva har du ikke kontroll på? Vet du hvilke regninger som kommer til hvilken tid? Har du penger på konto til å betale regningene i rett tid? Hvis ikke, hva må du gjøre for å få bedre kontroll? Diskuter i grupper på to eller flere.

Læringsressurser

Budsjettkontroll