Hopp til innhold

 1. Home
 2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
 3. RegnskapsføringChevronRight
 4. Tre regler for regnskapsføringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Tre regler for regnskapsføring

Det er kun tre regler for regnskapsføringen. Reglene kan anvendes på alle de forretningstilfellene som kan oppstå i en bedrift.

Regnskap. Foto.

På vg1 lærte du om de tre reglene for regnskapsføring . Det er viktig å ta en rask repetisjon av disse her:

Regel nummer 1

 • en debitering av en eiendelskonto – øker verdien
 • en kreditering av en eiendelskonto – reduserer verdien

Regel nummer 2

 • en debitering av en gjeldskonto – reduserer gjelden
 • en kreditering av en gjeldskonto – øker gjelden

Regel nummer 3

 • en debitering av en egenkapitalkonto – reduserer egenkapitalen
 • en kreditering av en egenkapitalkonto – øker egenkapitalen

Test ut de tre reglene ved å løse oppgavene under.

Oppgave

Løs oppgavene under ved hjelp av enkle t-kontoer.

 1. Bedriften har lånt 400 000 kroner i banken og kjøpt en bil. Bruk en gjeldskonto og en konto for bil (anleggsmiddel).

 2. Bedriften har tatt ut 5000 kroner i banken og lagt pengene i kassa. Bruk en konto for bankinnskudd og en konto for kontanter. (Begge kontoene er omløpsmidler.)

 3. Bedriften har kjøpt kontorrekvisita for 1000 kroner ved bruk av bankkort. Bruk en konto for kontorrekvisita (en kostnadskonto) og en konto for bankinnskudd.

 4. Forklar hvordan du har anvendt alle de tre regnskapsreglene.

Husker du dette også?

I vg1 så vi også på en del føringer. Vi lærte å avslutte regnskapet, vi summerte alle inntektene og kostnadene i resultatregnskapet og fant ut om vi fikk overskudd eller underskudd. Resultatet førte vi mot egenkapitalen – som da enten økte (overskudd) eller ble redusert (underskudd). Se for eksempel denne lenken: Regnskapsavslutning.

Vi var også inne på at det ofte er nødvendig å korrigere noen av inntektene eller kostnadene fordi de kan ha blitt ført i feil periode. Dette kalles periodisering. Det kan du lære mer om i de neste nodene. Men pass på at du har en god forståelse av det grunnleggende som vi nå har repetert.

Læringsressurser

Regnskapsføring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter