Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. RegnskapsføringChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Regnskapsføring

Et regnskap viser en oversikt over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Når du har ført regnskapet, vil du få fram resultatet til bedriften din. Resultatet viser om du har gått med overskudd eller underskudd. Regnskapet gir deg dermed en pekepinn på bedriftens økonomiske situasjon.

Kontormedarbeider

Regnskapet skal fange opp alle de forretningstilfellene en bedrift har i løpet av en måned eller et år. Av resultatregnskapet kan vi lese hvordan det går med bedriften – om vi har hatt noen verdiskapning den siste perioden. Hvis inntektene er større enn kostnadene, blir det et overskudd. I motsatt fall får vi et underskudd. I balansen kan vi lese hvilken økonomisk situasjon bedriften befinner seg i. Dette lærer du mer om i dette temaet.

Læringsressurser

Regnskapsføring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter