Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. BudsjetteringChevronRight
  4. SalgsbudsjettetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Salgsbudsjettet

Når du skal budsjettere, er det naturlig å starte med salgsbudsjettet. Salgsbudsjett er en økonomisk plan for forventede salgsinntekter for en periode. Det er i dette delbudsjettet vi definerer neste års aktivitet. Det aktivitetsnivået bedriften bestemmer seg for, vil påvirke hele kostnadsnivået.

Kvinne som holder en kalkulator og ser på mange ulike grafer. Foto.

Vi kan gjerne omtale det å beregne inntektene som flaskehalsen i budsjettarbeidet. Er inntektsnivået satt, er den største utfordringen løst.

Arbeidet med å beregne inntektene

Nina Salg ønsker å benytte seg av den samme demokratiske fremgangsmåten som Per Leder brukte. Hun vil involvere alle i sin avdeling.

Hun innkaller til et møte samme uke og forteller sine ansatte at Per er svært optimistisk med hensyn til de mulighetene som finnes i markedet – både med hensyn til omsetningen og markedsandeler.

Nina har fem selgere i sin avdeling. Ivar Montør deltar også på møtet. Hans tre montører kunne ikke delta på grunn av sterkt arbeidspress. Gruppen foreslår at bedriften bør ansette to ekstra selgere og en montør.

En uke senere har Nina satt opp et forslag til salgsbudsjett der to nye selgere og en ny montør er medregnet.

I salgsbudsjettet har hun tatt hensyn til den omsetningen hver selger har hatt til nå, og de signaler de selv har gitt om hvilken kapasitet de har. Hun har også sett nøye på de sesongsvingene som er i bransjen, med topper i andre og fjerde kvartal.

Nina Salg lager en oversikt over omsetningen for inneværende år. Ettersom året ikke er over ennå, har hun laget en for de tre siste månedene. Bedriften opererer med fire varegrupper. Salgsomsetningen er budsjettert per varegruppe.

Hun har deretter satt opp budsjettet per måned, og har også tatt hensyn til periodiseringer – altså at alle inntektene er plassert i den måneden de hører hjemme. For eksempel kommer de høyeste inntektene i andre og fjerde kvartal. I tillegg har hun tatt hensyn til at de nye selgerne og den nye montøren trenger opplæring og dermed ikke kan være fullt produktive i den første perioden.

Forslaget ser slik ut (vi har for plassens skyld satt det opp kvartalsvis og med samlet omsetning for alle varegruppene):

Inneværende år (med prognose ut året)

Tall i hele tusen1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartalÅret
Salgsomsetning2.5004.0002.0005.00013.500
Montasje5008006001.1003.000
TOTALT3.0004.8002.6006.10016.500

Budsjett for neste år – inntekter

Tall i hele tusen1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartalÅret
Salgsomsetning3.0004.8002.4006.00016.200
Montasje5501.0008001.4503.800
TOTALT3.5505.8003.2007.45020.000


Nina sender budsjettforslaget til Per Leder. Han godkjenner det som er gjort – så langt – og sender det videre til Birger Innkjøp.

Tenk over

Synes du at økningen i omsetning står i samsvar med økningen i mannskap?

Læringsressurser

Budsjettering