Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. ProduktkalkylerChevronRight
  4. Inntekter og prisChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Inntekter og pris

Skal en bedrift overleve, må den ha tilstrekkelige inntekter, og inntektene må være større enn kostnadene. Her spiller prisen på produktet en viktig rolle. Prisen må ikke være for høy, for da mister vi kunder. Den må heller ikke være for lav, for da taper vi penger.

Bilde av penger

To enkle regler for prissetting

Vi skal først se på noen enkle prinsipper, der prisen er én av flere viktige faktorer.

Bedriften vår selger for eksempel to typer varer. Inntektene våre består da av det antallet varer vi selger, multiplisert med prisen vi får for varen. Vi kan illustrere dette slik:

AntallPris per stk.Omsetning
Vare A150507 500
Vare B3503010 500
Total omsetning 18 000
- Variable kostnader 10 000
= Dekningsbidrag8 000
- Faste kostnader 5 000
Resultat (overskudd)3 000

Regel 1

Prisen vi får for den enkelte varen, må være høyere enn prisen vi kjøpte varen for. Vi kaller dette dekningsbidrag (bruttofortjeneste eller avanse). Dekningsbidraget skal bidra til å dekke de faste kostnadene.

Vi kaller det beløpet vi kjøper varen for, for den variable kostnaden. Denne kostnaden varierer alt etter hvor mye vi selger.

Noen ganger må vi selge enkelte varer til en lavere pris enn vi kjøpte den for. Det kan være fordi varen er blitt ukurant (skadet, umoderne og så videre).

Regel 2

Det samlede dekningsbidraget må være større enn de faste kostnadene. Da får vi et overskudd.

Vi ser at den prisen vi får for varen, er en svært viktig faktor i dette regnestykket. Den som selger varer, vil gjerne ha så høy pris som mulig. De som kjøper varer, vil ha så lav pris som mulig.

Men hva er det egentlig som bestemmer prisene? Vi skal se på hvordan prisen kan settes for en typisk handelsbedrift, en produksjonsbedrift og en tjenesteytende bedrift.

Læringsressurser

Produktkalkyler