Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Praktisk salgskursChevronRight
  4. KjøpsatferdChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kjøpsatferd

«Vi opererer med to former for innkjøp – store innkjøp som man gjør en sjelden gang, og mindre innkjøp som man gjør mer kontinuerlig og løpende. Vi gjør avtaler med leverandører for ett eller to år av gangen.» Dette er råd og tips den nyansatte innkjøpssjefen får fra sin nærmeste overordnede.

Gruppe av unge mennesker som sitter rundt et bord og leser i en bok. Foto.

Kjøpsatferd

Dette kurset handler om kjøpsatferd på ulike markeder, men med vekt på det profesjonelle markedet.

Videoforedrag

Her får vi først en introduksjon til temaet i form av et kort videoforedrag på cirka fem minutter. Kjøpsatferd på de ulike markedene gjennomgås der forskjeller i behov og motiv forklares med gode eksempler. Eksemplene knyttes opp mot forskjeller mellom bedriftsmarkedet og forbrukermarkedet.

Videocase

I et videocase får vi være vitne til en iscenesatt samtale mellom en nyansatt innkjøper og hans sjef. Samtalen dreier seg om innkjøpsrutiner med vekt på fordeling av ansvar. Teorien blir belyst med praktiske eksempler.

Klasseromsaktiviteter

Elevene får også prøve seg: Tilleggsressursene presenterer aktiviteter som kan brukes i klasserommet, der elevene gjennom rollespill og kreative oppgaver tilegner seg lærestoffet. Her er det også plass for evaluering

Læringsressurser

Kjøpsatferd