Hopp til innhold

 1. Home
 2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
 3. PersonopplysningerChevronRight
 4. Tekniske tiltak for sikring av personopplysningerChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Tekniske tiltak for sikring av personopplysninger

Her får du noen oppgaver til tekniske tiltak for sikring av personopplysninger. Oppgavene er krevende og løses best i grupper.

Kameraovervåking

Vurder om noen av tiltakene beskrevet her, kan være riktige. Se det på bakgrunn av en risikovurdering som er gjennomført i tråd med de kravene som stilles til lagring av personopplysninger, både elektronisk og på papir, i aktuelle virksomheter.

 • Adgangskontrollsystem med nøkkelkort med soneinndeling og tilgang til lagringsrom, bare for dem med behov for tilgangen ut fra den stillingen de har.

 • Ved særdeles sensitive opplysninger kan det være riktig å sikre rommet med alarmsystemer, både i form av romsikring og objektsikring. Her er ett eller flere tiltak som kan vurderes opp i mot risikovurderingen:
 • IR
 • seismisk detektor
 • glassbruddsdetektor
 • temperaturmålere
 • automatiske slokkeanlegg, for eksempel inergen
 • spesielt følsomme branndeteksjonssystem som aspirasjonsanlegg
 • kameraovervåking

Læringsressurser

Personopplysninger