Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. PersonopplysningerChevronRight
  4. Tekniske tiltak for å sikre personopplysningerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Tekniske tiltak for å sikre personopplysninger

Her skal du lære om en del tekniske tiltak som, i tillegg til å sikre rom, kan settes i verk for å sikre personopplysninger.

Kameraovervåking

Kameraovervåking

Overvåking med kamera kan føles som så krenkende på personers integritet at det legger begrensninger for den enkelte persons bevegelser i samfunnet. Kameraovervåking skal ikke innføres uten at man har vurdert alle andre tiltak først og kommet fram til at ingen andre tiltak kan gi like god løsning. Først da kan man går videre i prosessen. Det er for eksempel ikke anledning for arbeidsgivere å innføre hemmelig kameraovervåking på arbeidsplassen.

Det er satt klare regler for hva man kan overvåke, og hvordan.

Varsling

Etter at man har avgjort at kameraovervåking er den beste løsningen, må man varsle Datatilsynet om dette. Det gjøres på Datatilsynets nettside, eller med papir. Det er viktig å legge merke til at man må kunne begrunne mål og hensikt med hvert enkelt kamera. Det er for at man skal holde antall kamera så lavt som mulig. Ved enkelte tilfeller kreves det forhåndsgodkjenning.

Gyldighetstid

Meldingen om at man starter opp med kameraovervåking, er gyldig i tre år. Hvis man ikke fornyer den gamle meldingen i løpet av tre år, er ikke overvåkingen lenger godkjent. Det er eier av anlegget som må sende inn meldingene og fornyelsen.

Merking

Merking av områder som er kameraovervåket må være på plass før man monterer opp kameraene. Merkingen skal være slik utformet at alle kan forstå den, og skiltene skal inneholde informasjon om hvem som eier anlegget og informasjonen lagret på anlegget. Det betyr at hvis det er et vaktselskap som foretar overvåkingen, men det er et kjøpesenter som eier anlegget, så må kjøpesenteret sitt navn være på skiltene. Skiltene utformes da gjerne med tydelige tegninger/bilder/piktogrammer, med tekst på engelsk.

I 2012 kom en endring om lovligheten ved montering av dummy-kamera. Det er nå lov å sette opp dummy-kamera, men de må registreres på samme måte som ekte kamera, og skilting må foregå på samme måte som ved ekte kamera.

Lagring av bilder

Man skal ikke lagre bilder lenger enn det er en saklig grunn for å lagre dem. Bildene skal slettes seinest etter sju dager. Hvis det er forventet at bildene må overleveres til politiet, kan man lagre opptakene i opptil 30 dager. Bank, postlokaler og noen tilsvarende virksomheter kan lagre opptakene inntil tre måneder. Opptakene må sikres på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang til dem.

Når man skal sikre lagringsenheter, kan man benytte samme sikringsmetoder som ved sikring av arkiver. I tillegg må man huske å låse inn eventuelle minnepinner eller andre eksterne lagringsenheter som benyttes.

Hvilke eventuelle tekniske tiltak som skal benyttes, bestemmes ut fra nevnte risikovurderinger og krav, for ikke å glemme forholdet mellom kost og nytte. Kan man oppnå samme sikkerhet med rimeligere tiltak? Husk at oppdragsgiver som regel ønsker best mulig sikkerhet til lavest mulig kostnad.

Læringsressurser

Personopplysninger