Hopp til innhold

 1. Home
 2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
 3. BeredskapsplanerChevronRight
 4. Beredskapsøvelser ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Beredskapsøvelser

Etter at vi har utarbeidet beredskapsplaner, må vi øve på dem for å finne ut om de fungerer etter hensikten. Da får vi muligheten til å rette på det som ikke virker godt nok. Øvelse gjør mester!

Brannklokke. Foto.

Øvelser og utprøving

Hvis en uønsket hendelse innebærer en så stor risiko at man må utarbeide beredskapsplaner for den, bør man også øve på scenarioer. Vi må prøve ut planene på en mest mulig realistisk måte.

Erfarne sikkerhetsledere hevder at man alltid kan bli bedre på sikkerhet. Øvelser avdekker garantert punkt vi kan bli bedre på. Mange planer har sett fine ut på papiret, men ikke fungert under utprøving. Du blir ikke verdensmester i langrenn ved å se Marit Bjørgen gå på ski på tv! Du må faktisk trene også.

Hva sier loven?

Brann er en uønsket hendelse som kan få så alvorlige konsekvenser at det er lovpålagt for virksomheter å lære opp de ansatte i branninstrukser. Det gjelder både forebyggende arbeid og beredskapsplaner. Hotell er registrert som § 13-bygg, særskilt brannobjekt, og da er det spesifikke krav til opplæring og øvelser:

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

§ 3 - 3 Opplæring og brannøvelser
I ethvert særskilt brannobjekt skal alle ansatte og ledere ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet. Nyansatte og vikarer skal ha tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon før de settes i arbeid.

Brannøvelser
Brannøvelser kan ha forskjellig innhold når det gjelder teori og praksis, men øvelsesplanlegging og gjennomføring må alltid ha langsiktige mål og bygge videre på den grunnleggende brannvernopplæringen som er gitt. Den enkelte øvelse bør også ha et mål, være tilpasset risikoen i objektet og evalueres i ettertid.

OPPGAVE
Du har sikkert opplevd evakuering på skolen eller kjøpesenteret fordi noen har utløst brannalarmen ved et uhell. Kan en slik evakuering registreres som brann- og evakueringsøvelse?
Hva sier loven?

Planlegging og gjennomføring av beredskapsøvelser

Når vi skal planlegge en beredskapsøvelse, må vi bruke god tid og finne et realistisk scenario for øvelsen. Det er avgjørende for at utbyttet av øvelsen skal bli slik vi ønsker.

Å utløse en brannalarm og se hvor fort de ansatte klarer å gå ut, har lite med øvelse å gjøre. Hva når noen arrangerer en ransøvelse og forsøker å skremme de ansatte mest mulig under øvelsen? Lærer de ansatte noe av det, eller er det heller kurs i å bli skremt?

Bak gode beredskapsøvelser ligger det systematisk planlegging. Vi må bli enige om hvilket scenario vi skal trene på, basert på risiko og erfaringer. Så kan vi se hvordan vi kan øve på best mulig måte.

Under en ransøvelse er det mer hensiktsmessig å la de ansatte få trene på beredskapsplanene enn å forsøke å skremme dem mest mulig.

Ved en evakueringsøvelse kan vi for eksempel legge inn scenarioer som at noen faller under evakueringen, eller at hovedtrappen er sperret på grunn av røykutvikling. OBS! Under øvelser bruker vi teaterrøyk!

Noen er redde for å mislykkes under øvelser. Derfor er det viktig å påpeke at det er under øvelser vi har muligheten til å prøve og feile. Da kan vi ha gjennomarbeidede planer og god kompetanse i å takle uønskede hendelser hvis de skulle oppstå.

Dokumentasjon

Alle beredskapsøvelser skal dokumenteres grundig. Ha med punkt som

 • dato, klokkeslett og sted
 • hvem som er ansvarlig for øvelsen
 • hensikten med øvelsen
 • øvelsespunkt (erfaringer fra forrige øvelse og nye punkt)
 • scenario
 • observasjoner
 • avvik
 • forslag til forbedringer og kontrollpunkt ved neste øvelse
 • hvem som er ansvarlig for å gjennomføre eventuelle utbedringer, og tidsfrister for gjennomføringer

Vi foretar også en risikovurdering av selve øvelsene. Det gjør vi for å unngå skader under øvelsen. I denne sammenhengen er det viktig å sørge for vitner til øvelsen!

OPPGAVER

1. Hva er hensikten med å gjennomføre beredskapsøvelser? Se svar

Prøve ut om beredskapsplanene fungerer som planlagt, og trene de ansatte og eventuelt andre involverte i planene.

2. Hva legger føringer for hva vi skal øve på? Se svar

Lovverket, forsikring, egne krav, kundekrav, leverandørkrav, risikovurderinger, erfaringer i bedriften.

Eksempel:

Lederen i et vaktselskap forteller at det var takket være mange «kjedelige» beredskapsøvelser han visste nøyaktig hva han skulle gjøre da det begynte å brenne i en stor bedrift på Østlandet. Fordi de fulgte beredskapsplanene, ble det ingen personskader og bare små materielle skader. Selskapet fikk positiv omtale i media på grunn av den gode håndteringen av hendelsen, og det ble minimale skader på miljøet.

Eksempel:

Full beredskap i Oslo sentrum: Den amerikanske ambassaden og området rundt ble evakuert. Ambassaden hadde glemt å fjerne en øvelsesbombe fra en bil etter en øvelse! Grundig dokumentasjon er viktig for å unngå slike hendelser.

Full beredskap i Karl Johans gate. Foto.

Læringsressurser

Beredskapsplaner