Hopp til innhold

 1. Home
 2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
 3. BeredskapsplanerChevronRight
 4. Beredskapsplan for ranChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Beredskapsplan for ran

Dersom bedriften du jobber i, skulle bli utsatt for et ran, er det godt å være forberedt og vite hva du skal gjøre, og – ikke minst – hva du ikke skal gjøre. Ikke prøv å leke helt!

Bilder fra overvåkningskamera

Hva gjør vi når bedriften blir utsatt for ran?

Hvor ofte skjer det ran på hotell i Norge? Hva sier statistikken om ran på hotell i Norge? Det skjer oftere enn vi kanskje forestiller oss.

Ran – tyveri med trussel om eller bruk av vold; røveri, voldstyveri

«Sikret mot ran» er en sertifiseringsordning for service- og handelsnæringen. Her finner du også statistikk.

Lenke: Sikret mot ran

Statistikk er et godt hjelpemiddel når vi skal foreta en risikovurdering for å finne ut hva slags beredskap vi trenger. Beredskapsplaner for ran bygges opp på samme måte som beredskapsplaner for brann. Vi bygger opp et operativt team som skal tre i kraft ved ran.

Å forebygge ran er et emne som vi ikke skal gå nærmere inn på her, vi vil bare ta for oss hva vi skal gjøre når et ran faktisk skjer.

Under ranet

Når hendelsen først har oppstått, er det lite vi kan gjøre i selve situasjonen. Her viser vi de vanligste hovedpunktene i ransinstrukser i bedrifter. Punktene kan være utgangspunkt for ransinstruks for de fleste virksomheter:

 • Gjør som raneren sier – følg ordre.
 • Ikke spill helt.
 • Forsøk å bevare roen.
 • Ikke lyv for raneren.
 • Utløs ransalarmen bare dersom raneren ikke kan se det.
 • Forsøk å observere mest mulig: ranerens opptreden, klær, språk, hudfarge, spesielle kjennetegn.

Drøft hvorfor de fem punktene er utformet som de er:

 • Hva er hensikten med de fem punktene?
 • Reduserer de fem punktene noen form for risiko?

Etter ranet

Så enkelt som ovenfor kan en beredskapsplan for opptreden under et ran være utformet. Men hva med tiden like etter ranet?

Det må utarbeides en beredskapsplan og instrukser for de ansatte som opplever ranet. Flere av dem må utføre en del oppgaver umiddelbart etter at ranet er over.

Heldigvis viser statistikken at det er sjelden personer blir alvorlig fysisk skadet under ran i Norge, men den emosjonelle delen kan være svært alvorlig.

Det er viktig med gode planer for hva vi skal gjøre umiddelbart etter et ran. Vi må

 • ta hånd om skadde
 • sikre spor
 • varsle politi og ledere
 • om mulig stenge lokalene

Ettervern

En tredje beredskapsplan handler om ettervern. Som ved andre traumatiske hendelser, for eksempel brann, må vi se menneskene i situasjonen. Både ansatte, kunder, pårørende og vitner kan trenge hjelp umiddelbart etter hendelsen. De som trenger det, skal ha hjelp så lenge de har behov for det.

Et ran er en svært skremmende og dramatisk situasjon for dem som blir utsatt for det.

Kontakt med mediene

Mediekontakten bør pleies av en person som er trenet i dette. Ofte blir pressen henvist til politiet i slike situasjoner, men en representant for bedriften som var utsatt for ranet, må sannsynligvis før eller siden uttale seg til pressen. Vedkommende bør være godt forberedt.

Husk at det viktigste for pressen er å få svar på hvordan det går med dem som var utsatt for hendelsen. Den som har kontakt med mediene, må veie sine ord nøye. Han eller hun må unngå å bryte taushetsplikten både når det gjelder personopplysninger, og når det gjelder sikkerhetsrutinene i bedriften. Det er viktig å ha en plan for hva vi skal si og ikke si til pressen i slike situasjoner.

OPPGAVER

1. Hvorfor er det viktig å ha en plan for opptreden under et ran? Se svar

For å forhindre skader på mennesker og sikre spor.

2. Hvorfor er det viktig å ha en beredskapsplan for pressehåndtering? Se svar

For å unngå å si ting som kan gå utover taushetsplikten, og som kan skade bedriften ytterligere.

Læringsressurser

Beredskapsplaner