Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. BeredskapsplanerChevronRight
  4. Beredskapsplaner for brann på hotell ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Beredskapsplaner for brann på hotell

Her skal vi se på hvordan vi kan lage en beredskapsplan for hotell dersom det skulle oppstå brann. Husk: Å redde liv har alltid førsteprioritet!

Brann

Hva skal beredskapsplanen inneholde?

Antall beredskapsplaner og innholdet i dem vil variere mellom hotellene og hvilke rammevilkår som gjelder.

Fra risikovurderingene vet vi hva som er de viktigste verdiene vi skal beskytte. Liv vil alltid gå foran andre verdier. Beredskapsplanene må gjenspeile restrisikoen fra risikovurderingene.

Benytt gjerne tegninger for å visualisere instruksene. Da er det enklere å utforme lettfattelige, korte instrukser. Hvis det i instruksen står: «Gå til nødutgang A og veiled gjester til samlingsplass», kan det ikke misforstås, takket være tegningen.

Branninstruks hotell
Enkel tegning av et tenkt hotell, sett fra luften.

Grunninstruks

Den mest brukte grunninstruksen er som nedenfor. Rekkefølgen er ikke tilfeldig.

Redde Hjelp personer vekk fra det farlige området.
Varsle Utløs manuell melder / rop / ring.
Evakuere Bistå gjester og ansatte med å evakuere via nærmeste rømningsvei.
Slokke Start slokkeinnsats dersom det kan gjøres uten fare for eget liv og helse.

Funksjoner og oppgaver

Hvilke oppgaver er det naturlig å tillegge de ulike funksjonene i beredskapsorganisasjonen? I temaet Beredskapsorganisasjonen delte vi inn i

  • operativt team – brann
  • fortsatt drift
  • ettervern
  • media

I det følgende deler vi derfor opp planene i de samme enhetene.

Tenk over
Hvilke stillinger i virksomheten har arbeidsoppgaver som gjør at de mesteparten av tiden er inne i eiendommen? De bør kanskje ha nøkkelroller i de operative teamene?

Resepsjonens rolle

Det er alltid resepsjonister på jobb på hotellene. Det er derfor naturlig at de har en hovedrolle i de fleste beredskapsplanene på hotellet. Teamlederoppgaven ved uønskede hendelser legges derfor til resepsjonen.

Unngå å bruke navn på personer i beredskapsplanene. Bruk heller posisjoner/stillinger. Hvilke personer som innehar hvilke stillinger i virksomheten, endrer seg, derfor er det viktig at vi forholder oss til stillingene og ikke til navnene.

Når brannalarmen er utløst, må en beredskapsplan være tydelig. Den kan være utformet som en sjekkliste som vi kan krysse av i etter hvert som oppgavene er utført.

Skal det være ulike beredskapsplaner?

Trenger vi ulike beredskapsplaner, for eksempel for dag, natt, helg og helligdag?

Når vi utarbeider beredskapsplaner, kan det være fristende å lage mange ulike planer med tanke på dag, natt og så videre. Det kan være riktig på enkelte brannobjekter, men det kan også medføre mye forvirring.

En annen løsning kan være å lage ett sett beredskapsplaner som brukes uansett når den uønskede hendelsen oppstår. På et hotell kan alle ansatte ha forholdsvis like generelle instrukser, mens siste punkt i alle instruksene kan være at de skal møte i resepsjonen og ta imot nye instrukser der. Resepsjonen blir da som en kommandosentral for de ansatte.

OPPGAVER

1. Hva bør alltid være punkt nummer 1 i en branninstruks? Se svar

Å redde liv.

2. Hvorfor bør vi unngå navn på personer (ansatte) i beredskapsplaner? Se svar

Stillingene forblir, men menneskene bytter jobb (stilling).

Læringsressurser

Beredskapsplaner