Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. BeredskapsplanerChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Beredskapsplaner

I serviceyrker må vi være forberedt på at det kan oppstå uønskede hendelser og situasjoner. Derfor må vi ha en beredskapsplan for å møte ulike typer hendelser. En beredskapsplan er en enkel plan som beskriver hva som må gjøres i en krisesituasjon.

Brannslukking på oljerigg

Beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) definerer beredskap slik:

«Beredskap er planlegging og forberedelse av tiltak for å håndtere uønskede hendelser på best mulig måte etter at de har skjedd.»

Beredskapsplaner

Gode beredskapsplaner avhenger av god kunnskap om verdiene man skal beskytte, om eksisterende tiltak for å redusere sannsynlighet og konsekvenser, og ikke minst kompetanse til å kartlegge potensielle uønskede hendelser som kan oppstå.

I de neste temaene skal vi se på hvordan vi kan velge ut hva vi skal lage beredskapsplaner for, hvordan en beredskapsorganisasjon kan bygges opp, hvordan man utarbeider beredskapsplaner, og hvordan man kan trene på beredskapsplaner.

Læringsressurser

Beredskapsplaner